Center for High Entropy Alloy Catalysis (CHEAC)

Informationer

Centerleder:

Professor Jan Rossmeisl

Periode:

Jan. 2020 - Marts. 2026

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

61,1 mio. kroner

Følg centeret på sociale medier:

I dag er alt brændstof og næsten alle kemikalier baseret på fossile molekyler. I fremtiden skal kemikalierne komme fra vedvarende energi og tilgængelige molekyler fra vand og luft. Det betyder, at hele den kemiske industri skal omstilles, og nye processer skal opdages og udvikles. Det er derfor vigtigt, at der findes nye materialer, som kan katalysere disse kemiske reaktioner.

I Center for High Entropy Alloy Catalysis (CHEAC) forsker vi i elektrokatalyse, som har potentialet til at ændre måden, kemikalier produceres på i en bæredygtig og grøn retning. Hypotesen er, at høj-entropi-legeringer kan være ideelle som katalysatorer. Høj-entropi-legeringer er en ny klasse af materialer, som består af mindst fem forskellige elementer, der er fuldstændigt blandede med hinanden. Derfor vil den aktive overflade have millioner af mulige forskellige lokale atomare strukturer.

Vi foreslår, at denne tilfældighed giver en ny statistisk måde at opdage nye katalysatorer på. Ideen er, at der blandt de mange forskellige lokale atomare strukturer er nogle, der er perfekte til katalyse, og sandsynligheden for at disse findes kan øges ved at ændre blandingsforholdet mellem de forskellige elementer i høj-entropi-legeringen. Det er derfor en statistisk metode til at opdage nye materialer, der er baseret på tilfældighed og sandsynlighed i stedet for at forsøge at opnå én særlig atomar struktur.

CHEAC er en del af Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Seneste nyheder

DG-publikation stiller skarpt på grundforskningens samfundsnytte i nyt perspektiv

Læs mere

Kort nyt fra September

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond er klar til at investere 1,1 milliard kroner i 10 nye forskningscentre

Læs mere