Foto, der illustrerer forskning i ATLAS

Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS)

Centerleder:

Professor Susanne Mandrup

Periode:

01.01.2024 - 31.12.2027

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

53.100.000 kr.

Cellulær plasticitet er en forudsætning for udvikling og fysiologisk tilpasning, men er også tæt koblet til sygdomsudvikling. Hvis man skal forstå mekanismerne, der ligger til grund for denne plasticitet, er det nødvendigt at kunne studere specifikke celletyper i deres komplekse kontekst i den levende organisme. Det er vigtigt, fordi vævskonteksten påvirker cellernes fænotype og evne til at respondere på signaler.

Det overordnede mål for Center for Funktionelle Genomiske Studier af Vævsplasticitet (ATLAS) er at forstå, hvordan de forskellige celletyper i leveren og fedtvævet reagerer på metabolisk stress, specielt diæt-induceret fedme.
Vi benytter en kombination af nye strategier til mærkning af specifikke celletyper og avancerede genomiske teknologier, som kan måle de dynamiske ændringer i arvematerialet og i aflæsningen af arveanlæggene i specifikke celler.

Desuden benytter vi en palette af avancerede teknologier til studier af proteomet og til målretning af medikamenter og påvirkning af genudtryk i specifikke celletyper i den levende organisme. Baseret på dette genererer vi systemiske og mekanistiske modeller for vævsplasticitet i mus. Disse modeller vil blive brugt til at fortolke komplekse data fra komplekse kliniske prøver, med henblik på at få en mekanistisk og cellulær forståelse af vævplasticitet af humant fedtvæv og levervæv i forbindelse med fedmeudvikling og regression.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev