Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS)

Informationer

Centerleder:

Professor Susanne Mandrup

Periode:

01.10.2017 - 31.12.2023

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

65 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Cellulær plasticitet er en forudsætning for udvikling og fysiologisk tilpasning men er også tæt koblet til sygdomsudvikling. Hvis man skal forstå mekanismerne, der ligger til grund for denne plasticitet, er det nødvendigt at kunne studere specifikke celletyper i deres komplekse kontekst i den levende organisme. Det er vigtigt, fordi vævskonteksten påvirker cellernes fænotype og evne til at respondere på signaler.

Det overordnede mål for Center for Funktionelle Genomiske Studier af Vævsplasticitet (ATLAS) er at forstå hvordan de forskellige celletyper i leveren og fedtvævet reagerer på metabolisk stress, specielt diæt-induceret fedme.
Vi benytter en kombination af nye strategier til mærkning af specifikke celletyper og avancerede genomiske teknologier, som kan måle de dynamiske ændringer i arvematerialet og i aflæsningen af arveanlæggene i specifikke celler.

Desuden benytter vi en palette af avancerede teknologier til studier at proteomet, og til målretning af medikamenter og påvirkning af genudtryk i specifikke celletyper i den levende organisme. Baseret på dette vi generere systemiske og mekanistiske modeller for vævsplasticitet i mus. Disse modeller vil blive brugt til at fortolke komplekse data fra komplekse kliniske prøver, med henblik på at få en mekanistisk og cellulær forståelse af vævplasticitet af humant fedtvæv og levervæv i forbindelse med fedmeudvikling og regression.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Nyt studie fra ATLAS opdager immunforsvaret også hjælper den raske krop

Læs mere

Kort Nyt fra November

Læs mere

Kort Nyt fra September

Læs mere