Foto, der illustrerer centret forskning (Foto: Lasse Jessen)

Center For Evolutionary Hologenomics (CEH)

Centerleder:

Professor Marcus Thomas Pius Gilbert

Periode:

2020 - 2025

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

67,7 mio. kr.

Flere og flere studier viser nu, at mikrober ikke kun hjælper deres værter med at omsætte føde, men at de også spiller en vigtig rolle i forhold til værtsorganismens udseende, sundhed og selv værtens adfærd. Bakterier kan således ikke længere betragtes som passive passagerer, men nærmere som aktive besætningsmedlemmer, der har en direkte indflydelse på værtsorganismens fænotype, om så det er en plante, invertebrat eller en vertebrat. Traditionelt set er mikrobiomer og værtsorganismer blevet studeret hver for sig, men i betragtning af hvor stor betydning mikroorganismer har for deres værtsorganisme, har en ny ’hologenomisk’ tilgang, hvor værtens genom, værtens mikrobiom og deres funktionelle interaktioner bliver studeret sammen, set dagens lys. Denne hologenomiske tilgang er blevet muliggjort takket være den genomiske revolution, som nu tillader os at generere store molekylære datasæt, der for eksempel inkluderer både genomer (DNA), transkriptomer (RNA) og metabolomer. Disse datasæt kan vi så analysere sammen på én gang for at opnå en mere holistisk forståelse af, hvordan mikroorgansimer påvirker deres vært og omvendt. Flere studier har tydeligt illustreret værdien og potentialet ved en hologenomisk tilgang i forhold til at besvare fundamentale spørgsmål indenfor økologi og evolutionsbiologi. Derfor er det nu også på tide, at vi fokuserer på bedre at forstå de underliggende evolutionære mekanismer, hvormed komplekse værtsorganismer afhænger af deres tilknyttede mikroorganismer. Ydermere er tiden også nu kommet til virkelig at udforske betydningen af disse essentielle interaktioner mellem vært og mikrober i forhold til nogle af de store evolutionære spørgsmål, som for eksempel hvordan nogle arter har tilpasset sig nye ekstreme miljøer, nye livsformer og for eksempel også vores egen arts evolutionære historie – spørgsmål der traditionelt set kun er blevet adresseret ud fra snævert fokus på værtens eget genom alene.

Formålet med Center for Evolutionær Hologenomics (CEH) er at udvikle nye og bedre metoder til at studere hele det molekylære landskab mellem vært og mikrobiom, og herefter anvende disse metoder igennem både eksperimentel og teoretisk forskning til at svare på fire fundamentale emner omkring livet på jorden:

  • HVAD er sammenhængen mellem en værtsorganismes eget genom og så sammensætningen og de biologiske funktioner af værtens tilknyttede mikrobiom?
  • VIL en sådan sammenhæng kunne forklare økologiske og evolutionære processer hos værtsorganismen?
  • KAN denne sammenhæng give en alternativ forklaring på nogle af de store ændringer, der er sket for livet på Jorden?
  • HVORDAN har vi mennesker ”ubevidst” udnyttet disse sammenhænge i historisk perspektiv?

CEH er forankret på GLOBE instituttet ved Københavns Universitet og er et tværfaglig center baseret på den nyeste teknologi, der tillader os på én gang at studere både genomer, transkriptomer, epigenomer og metabolomer til at forstå, ikke bare hvilke mikroorganismer der er til stede, men hvordan de spiller sammen på forskellige niveauer og derved ultimativt påvirker værtsorganismens biologi. Selvom vores hologenomiske koncept er relevant for næsten alt liv på jorden, så vil vi indledningsvis fokusere på vertebrater med simple tarmsystemer for bedre at kunne håndtere de gigantiske datasæt, vi vil genere, da vi således nemmere kan bygge på alt den viden, der allerede findes fra mus og mennesker uden at skulle starte helt forfra. Som centeret og vores nye metoder udvikles, forventer vi dog at fokusere på en endnu bredere vifte af livsformer i løbet af centerets levetid.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev