Mikroskopifoto, der illustrerer forskningen Center for Cellular Signal Patterns (CellPAT)

Center for Cellular Signal Patterns (CellPat)

Centerleder:

Professor Jørgen Kjems

Periode:

01.01.2024 - 31.12.2027

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

24 mio. kr.

CellPat vil gennem grundvidenskabelig forskning afdække, hvordan vores celler ”taler” med omgivelserne og hinanden gennem et netværk af svage interaktioner, som samlet giver den biologiske effekt. Den gamle opfattelse af, at cellens makromolekyler binder sig til hinanden som en nøgle i en lås, er ikke tilstrækkelig.

Der tegner sig et komplekst billede, hvor celler reagerer på eksterne stimuli gennem et netværk af svage bindinger, og hvor det ikke blot er antallet men mønstret i kontaktpunkter og plasticiteten, der spiller en afgørende rolle. Kompleksiteten i dette samspil har indtil nu besværliggjort videnskabelige undersøgelser, men ved hjælp af helt nye syntese- og analysemetoder, der er tilgængelige ved CellPat-centeret, kan signalerne kunstigt frembringes og analyseres.

CellPat-centeret vil specielt fokusere på, hvordan vores immunceller kan kende forskel på udefrakommende farer og os selv, og hvorfor denne mekanisme somme tider fejler og giver anledning til autoimmune sygdomme som f.eks. gigt, sklerose og diabetes.

Desuden vil centeret undersøge, hvordan makromolekyler, virus og bakterier transporteres gennem biologiske barrierer i kroppen som f.eks. blod-hjerne-barrieren og cellemembraner. Denne viden vil kunne danne basis for udviklingen af mere målrettet og effektiv medicin mod f.eks. kræft, samtidig med at der vil være færre bivirkninger.

Endelig vil centeret undersøge, hvilke signaler stamceller modtager fra deres omgivelser for at udvikle sig til bestemte typer af væv i kroppen. Med denne viden vil vi forsøge at skabe kunstige signaler, så stamceller kan dirigeres til at reetablere nyt væv og nye organer i kroppen, når de gamle organer og væv er blevet ødelagt af sygdom eller uheld.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev