28. november 2017

Centerleder Mette Birkedal Bruun modtager pris for ”fremragende humanistisk forskning”

Centerleder, professor i kirkehistorie Mette Birkedal Bruun, modtog ved en højtidelighed d. 21. november 2017 Einar Hansens Forskningspris for sit bidrag til humanistisk forskning.

Birkedal Bruuns forskning, der tidligere har udmøntet sig i ERC-projektet Solitudes, kan med indstillingens ord beskrives som ”én lang afsøgning af forholdet mellem udadvendthed og indadvendthed, mellem offentligt og privat liv.” Birkedal Bruun har bl.a. forsket i det paradoksale forhold mellem middelalderlige og tidlig moderne munkes tilbagetrækning fra verden og deres engagement i verden. Senest er hun blevet leder af grundforskningscenteret Centre for Privacy Studies, der vil undersøge privatheds-fænomenet udvikling i perioden 1500-1800 med linjer til nutiden.

Bred humanistisk forskning

Formanden for Einar Hansens Forskningsfond, Professor Frans Gregersen, lagde i sin indstillingstale vægt på betydningen af den brede humanistiske forskning, som Mette Birkedal Bruun er repræsentant for. Han beskrev, hvordan Birkedal Bruuns forskning har et kirkehistorisk fokus og et bredt kulturelt perspektiv.

Som begrundelse for tildelingen af prisen skriver fonden: ”Einar Hansens Forskningsfond tildeler professor Mette Birkedal Bruun årets forskningspris for kompromisløst at gå sine egne veje og for samtidig at have inspireret andre med sin forskning i emner der ved første øjekast synes små, men som snart viser sig at have altomfattende, nærmest universelle perspektiver. Mette Birkedal Bruun er en sand stifinder, en rigtig vejviser. ”

Professor Frans Gregersen beskriver i sin tale den brede humanistiske dimension i Mette Birkedal Bruuns forskning.
Professor Frans Gregersen beskriver i sin tale den brede humanistiske dimension i Mette Birkedal Bruuns forskning. Foto: Daniel Jans-Pedersen

 

Topforskere inden for humaniora

Sammen med Mette Birkedal Bruun modtog også Docent og universitetslektor Nicolo Dell’Unto (Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, Lunds Universitet), og Professor emeritus Troels Engberg-Pedersen (Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet) priser for deres bidrag til humanistisk forskning, mens Arkitekt Dorte Mandrup modtog årets Kunst-, Design- og Arkitekturpris.

De fire prismodtagere. Fra venstre: Docent og universitetslektor Nicolo Dell'Unto, Professor Mette Birkedal Bruun, Arkitekt Dorte Mandrup og Professor emeritus Troels Engberg-Pedersen.
De fire prismodtagere. Fra venstre: Docent og universitetslektor Nicolo Dell’Unto, Professor Mette Birkedal Bruun, Arkitekt Dorte Mandrup og Professor emeritus Troels Engberg-Pedersen. Foto: Daniel Jans-Pedersen

Einar Hansens Fonds Forskningspris uddeles årligt af Einar Hansens Fond, grundlagt af den dansk-svenske mæcen, Einar Hansen. Som afslutning på sit lange virke inden for bl.a. skibsfart stiftede Einar Hansen en fond som bl.a. støtter humanistisk forskning varetaget af forskere ved universiteterne i København og i Lund. Med prisen følger 150.000 danske kroner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev