21. december 2017

Centerleder Bo Elberling modtager Hans Egede Medaljen

Centerleder, professor i jordbundsgeografi og geokemi, Bo Elberling, modtog ved en højtidelighed d. 14. december 2017 Hans Egede Medaljen for sit bidrag til den arktiske forskning. Hendes Majestæt Dronning Margrethe overrakte medaljen i forbindelse med Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs julemøde om Danmarks Kolonihistorie på Nationalmuseet.

Bo Elberlings forskning i Arktis rækker 25 år tilbage og omfatter en række forskningsemner som stoftransport i jord og vand, affaldshåndtering, samspil mellem jord og planter, drivhusgasser og klimaændringer. En faglig vinkel med indstillingens ord kan beskrives som ”tværvidenskabelig med vægt på koblede biologiske og geokemiske processer, og hvor mennesket spiller en central rolle”.

Bo Elberling er internationalt anerkendt for sit forskningsmæssige bidrag i forbindelse med blandt andet omsætning af kulstof i jord, frigivelse og omsætning af næringsstoffer, plantevækst samt metanoptag i jordmiljøet. Siden 2012 er han været leder af grundforskningscenteret Center for Permafrost (CENPERM), der undersøger ændringer i arktiske økosystemer i den isfrie del af Grønland.

Hans Egede Medaljen gives som belønning for fremragende ydelser i den geografiske videnskabs tjeneste af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab (KDGS) og tildeles “fortrinsvis for geografiske Undersøgelser og Forskning i Polarlandene”. Medaljen er tidligere givet til Morten Porsild (1921), Knud Rasmussen (1924), Roald Amundsen (1925), Ejnar Mikkelsen (1933) og senest til Johannes Krüger (1996).

Vicepræsident for KDGS, Kontreadmiral Nils Wang, lagde i sin indstillingstale vægt på betydningen af den tværvidenskabelige forskning, som Bo Elberling er repræsentant for. Han beskrev, hvordan Bo Elberlings forskning ”har taget initiativ til nye angrebsvinkler, vigtigst ved at kombinere deltaljerede feltmålinger med kontrolledere laboratorieforsøg og modellering”.

 

H.M. Dronning Margrethe 2. af Danmark overrækker centerleder Bo Elberling Hans Egede Medaljen.
H.M. Dronning Margrethe 2. af Danmark overrækker centerleder Bo Elberling Hans Egede Medaljen (Photo: Hans Egede Medaljen)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev