14. oktober 2021

CEBI undersøger forholdet mellem penge og vaccinetilslutning

Hvad ville der ske, hvis man tilbød borgere penge for et vaccinestik? Det har grundforskningscenteret Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Københavns Universitet undersøgt i et nyt studie med forsøgspersoner, hvor 76 procent af dem, der blev tilbudt 200 kr. for et stik, lod sig vaccinere. Studiet er for nylig blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science og har vakt opsigt i flere nationale medier.

Foto: UnSplash, Diana Polekhina
Foto: UnSplash, Diana Polekhina

Hvad skal der til for at vaccinere ikke-vaccinerede? To hundrede svenske kroner ifølge et nyt studie fra grundforskningscenteret Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Københavns Universitet, som gennem et forløb fra maj til juli 2021 udtrak 1.110 personer til betalingsforsøget. Studiet konkluderede, at betalingen øgede tilslutningen uanset deres alder, køn og uddannelsesniveau. Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Science.

”Det er virkelig svært at få de sidste vaccineret. Derfor var vi virkelig overrasket over, at man for relativt få penge alligevel kan få overbevist så mange flere til at lade sig vaccinere, som ellers ikke havde fået det gjort. Regeringer bør nu overveje, om betaling kan være en løsning, hvis de vil øge tilslutningen til vaccination,” fortæller postdoc Pol Campos-Mercade fra CEBI, der er førsteforfatter på studiet.

Relevant og kontroversielt

Mens andre lande som Canada og Grækenland har forsøgt sig med at tilbyde henholdsvis lavere og højere beløb for et stik, tager Danmark afstand fra at tilbyde betaling for et vaccinestik. En kombination af frygt for de selvopofrende og etiske grunde forsvinder samt det, at Danmark er en af de førende lande i at vaccinere med en rate på over 75% færdigvaccinerede af den samlede befolkning, gør, at sundhedsstyrelsen ikke overvejer at indføre betaling.

”Det er et relevant studie, ikke mindst fordi det er kontroversielt at bruge penge som tilskyndelse til en sundere adfærd. Det gør det bestemt ikke mindre kontroversielt, når det handler om noget så afgørende som covid-19-vaccinationsprogrammet. Men det er vigtigt at bemærke, at vores fund ikke konkluderer, at det er rigtigt at betale folk for at blive vaccineret. Vores undersøgelse tager ikke stilling til, hvorvidt det er etisk korrekt at købe sig til en højere vaccinationsrate. Det må de folkevalgte og myndighederne vurdere,” fortæller Campos-Mercade.

Som led i studiet, undersøgte Campos-Mercade og resten af forskerholdet også andre adfærdspåvirkende tiltag, hvor de blandt andet nåede frem til, at det udelukkende var penge, som kunne øge tilvalget af vaccinen signifikant.

Du kan læse den videnskabelige artikel “Monetary incentives increase COVID-19 vaccinations” fra CEBI i Science her

Læs mere om studiet hos Københavns Universitet her

Mere information om studiet hos Politiken her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev