17. juli 2018

Bo Brummerstedt skal stå i spidsen første danske ESS-fyrtårnsmiljø

DG-centerleder Bo Brummerstedt Iversen fra Center for Materialekrystallografi (CMC) skal stå i spidsen for det første danske ESS-fyrtårnsmiljø på Aarhus Universitet, der skal forske indenfor fremtidens materialer.

Digital visualisering af ESS-anlægget i Lund, Sverige, set fra vest.
Digital visualisering af ESS-anlægget i Lund, Sverige, set fra vest. (Foto: ESS)

Professor Bo Brummerstedt Iversen, der til daglig er centerleder ved grundforskningscenteret CMC, er blevet udpeget til at lede det første danske fyrtårnsmiljø i forbindelse med partikelacceleratoren European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige.

ESS er ejet i fællesskab af 15 europæiske lande og bliver verdens største og mest avancerede anlæg for neutronbaseret forskning. I Lund er man i fuld gang med at konstruere de topmoderne forskningsfaciliteter, som efter planen er klar til brug i 2023. Fra 2014-2022 vil Danmark løbende investere cirka 2 milliarder kroner i forskningsanlægget, og i den forbindelse har Uddannelses- og forskningsministeriet udpeget en forskningsgruppe, ledet af Bo Brummerstedt Iversen og Aarhus Universitet. Gruppen skal skabe det første fyrtårnsmiljø med fokus på at udnytte den danske investering. Det første danske ESS Fyrtårn navngives SMART – Structure of MAterials in Real Time, og med oprettelsen af SMART følger en bevilling på 34,5 millioner kroner.

Målet er at blive internationalt førende inden for materialeforskning – et interdisciplinært forskningsfelt, på tværs af fysik, kemi, geoscience, nanoscience og ingeniørvidenskab. Med materialeforskningen sigter man mod at løse nogle af verdenssamfundets største udfordringer indenfor energi, klima, fødevarer og sundhed gennem udviklingen af nye avancerede materialer. Innovative materialer er helt centrale for at etablere bæredygtighed i en lang række sammenhænge, og fyrtårnet SMART skal derfor udnytte de nye, teknologiske forskningsmuligheder inden for materialeforskning, der i fremtiden bliver tilgængelige med de avancerede neutronstrålingsinstrumenter på ESS.

En af udfordringerne har hidtil været, at udviklingen af nye energiteknologier kræver, at man kan observere materialer på et atomart niveau i realtid, så det eksempelvis er muligt at se et batteris indre imens det er i brug.

”Her får ESS en helt fantastisk rolle for os, og SMART vil blive bannerfører i et videnskabeligt paradigmeskift hen mod studier af rigtige materialer i realtid under virkelige forhold. Det kan føre til grundvidenskabelige opdagelser af helt nye fysiske og kemiske fænomener, men samtidig også drastisk reducere den tid, det tager at udvikle materialer til industriel anvendelse. Med denne bevilling kan dansk videnskab for alvor bidrage til værdiforøgelse gennem videnskabelige erkendelser: et af de hovedformål, der er bag etableringen af ESS,” udtaler Brummerstedt Iversen.

Ifølge Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, er tiltaget et godt eksempel på, at grundforskning er en forudsætning for at løse store samfundsmæssige udfordringer:

”Det bliver banebrydende forskning, hvor vi er ude på kanten af det kendte og på udkig efter helt nye materialer. Det er et rigtig godt eksempel på, at grundforskningen, hvor vi tager nogle chancer og ikke kender endemålet, er en forudsætning for, at vi kan løse store samfundsudfordringer. Det vil på sigt give vores virksomheder et forspring, når vi får de første videnskabelige gennembrud. Det bliver fantastisk spændende at følge forskernes arbejde fremover,” siger Ahlers.

Oversigt over ESS-anlægget. (Foto: Johan Jarnestad/ESS)
Oversigt over ESS-anlægget. (Foto: Johan Jarnestad/ESS)

Etableringen af ESS-fyrtårnsmiljøer er en del af Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi og udgør et af hovedforslagene, der skal være med til at opbygge en strategisk betydning for både dansk forskning og erhvervsliv.

 

Læs Uddannelses- og forskningsministeriets pressemeddelelse om det danske ESS-fyrtårn her.

Læs mere om projektet hos Aarhus Universitet her.

Yderligere information om ESS kan findes på deres hjemmeside her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev