3. maj 2019

Aftale om Pionercentrene er på plads – 1 mia. kr. til forskning i store samfundsudfordringer

PRESSEMEDDELELSE OM PIONER-INITIATIVET

Folketingets partier afsatte ved de seneste finanslovsforhandlinger godt 177 millioner kroner til et Pioner-initiativ, der skal bidrage til sikring af Danmarks position i den absolutte forskningselite globalt set.

Danmarks Grundforskningsfond er sammen med Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden nu blevet enige om et samarbejde om finansieringen af Pionercentrene, der kan sættes i søen med en samlet bevillingssum på 1 milliard kroner.

Ambitionen er at etablere excellente forskningsenheder, der udfører grundforskning med sigte på løsning af store samfundsmæssige udfordringer inden for 2-3 udvalgte temaer, bl.a. kunstig intelligens og klima/energi.

”Det er meget glædeligt for Danmark, at vi nu har bred opbakning fra politisk side, fra universiteterne og fra de private fonde til et ekstraordinært ambitiøst forskningsinitiativ. Hvis vi skal løse nogle af de enorme udfordringer, som verden i dag står over for, er der behov for at styrke grundforskning inden for særligt perspektivrige områder, hvor forskningsgennembrud er forudsætningen for at finde nye løsninger. Vi er f.eks. nødt til at finde nye måder til at lagre vedvarende energi, hvis vi skal løse klimaudfordringerne og samtidig beholde vores levestandard. Og kunstig intelligens vil på mange måder være med til at forme vores samfund i fremtiden. Vi skal være med til at udvikle den teknologi og sikre, at den er etisk og menneskeligt forsvarlig,” siger Jens Kehlet Nørskov, bestyrelsesformand i Danmarks Grundforskningsfond.

Pionercentrene er et banebrydende projekt, der vil give dansk grundforskning et solidt løft. Der er både tale om et meget ambitiøst beløb, men også samarbejdet mellem de private fonde, universiteterne og Danmarks Grundforskningsfond har virkelig interessante perspektiver for dansk forskning. Med det, som fondene lægger op til, kan Danmark komme med i front på forskningen inden for kunstig intelligens, og vi kan forstærke den grønne grundforskning i nye klimavenlige løsninger. Jeg glæder mig til at se initiativet blive konkretiseret i de kommende år,” siger Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister.

Yderligere information via Danmarks Grundforskningsfond:

Bestyrelsesformand og professor
Jens Kehlet Nørskov
Mobil: +45 9351 1110

Direktør og professor
Søren-Peter Olesen
Mobil: +45 2028 9706

    • Etableringen af Pionercentrene er en ambitiøs national satsning, som udfoldes i tæt samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Villumfonden, evt. flere private fonde, og de danske universiteter.
    • Danmarks Grundforskningsfond skal administrere initiativet og bidrager med 223 millioner, så det samlede offentlige bidrag er på 400 millioner kroner.
    • Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Villumfonden bidrager med de resterende 600 millioner kroner.
    • Det er første gang, at Danmarks Grundforskningsfond og fire af landets store forskningsfinansierende private fonde på denne måde går sammen i en national forskningssatsning, der skal virke til gavn for hele det danske samfund. De fem fonde er i fællesskab blevet enige om foreløbigt at fokusere på kunstig intelligens og klima/energi som forskningstemaer.
    • Et pionercenter skal ledes af en ekstraordinært dygtig forsker, som vil blive omhyggeligt rekrutteret fra den globale forskningsverden. Fondene arbejder i øjeblikket på at finpudse de to emner og muligvis et tredje. Emneområderne bliver formuleret bredt, og fondene understreger, at alle fagområder har relevans for initiativet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev