6. marts 2018

Åbningsceremoni for CeMiSt – Center for Microbial Secondary Metabolites

Det var en frostklar dag på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) den 27. februar, hvor åbningen af det nye grundforskningscenter CeMiSt – Center for Microbial Secondary Metabolites – blev markeret med taler og reception.

27. februar på DTU åbnede Center for Microbial Secondary Metabolites på DTU. Dagen blev indledt af centerleder ved CeMiSt, professor Lone Gram, som bød velkommen til det, hun karakteriserede som en dag til at udtrykke glæde og forventninger og en dag til at sige tak. Hverken i Lone Grams tale eller hos dagens andre talere var der tvivl om, at forventningerne til det nye Grundforskningscenter er høje.

Centeret skal over de kommende år undersøge nogle af de helt fundamentale spørgsmål om mikroorganismers produktion af sekundære metabolitter – det vil sige kemiske stoffer, som ikke kan knyttes direkte til organismers vækst og overlevelse. Penicillin og andre antibiotiske stoffer hører til blandt de mest velkendte sekundære metabolitter.

På trods af de enorme ressourcer, der går til forskning i nye antibiotiske stoffer, er der fortsat meget lidt viden om, hvad de sekundære metabolitters naturlige funktion overhovedet er. Det er dette spørgsmål, som centerets forskere skal udforske.

Se mere om centrets forskning i videoen, som Lone Gram viste ved åbningen:

Bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond, professor Liselotte Højgaard, lykønskede i sin tale varmt Lone Gram og DTU med det nye Grundforskningscenter. Højgaard kom i sin tale også ind på, at videnskab i sin natur er, og bør være, grænseløs:

“We wish for you that the research will be a success, for you, but most important for the sake of science. Science is global, and the results that you will discover will be important for a whole world. The world should be an open place, where students, researchers, knowledge and data can travel and stay without borders, as it has been for academia and universities for more than 1000 years. We have an obligation to secure that also Denmark is part of the global science community.”

Du kan læse hele Liselotte Højgaards tale her

Rektor for DTU, Anders Bjarklev, takkede Danmarks Grundforskningsfond og professor Lone Gram. Bjarklev glædede sig over at DTU skulle huse endnu et Grundforskningscenter og så i CeMiSt en bekræftelse på vigtigheden af den tætte tværdisciplinære kobling mellem ingeniørvidenskaben og biologien. En kobling, som DTU vil styrke fremover, ved at ingeniørstuderende får kendskab til grundlæggende biologi.

Bjarke Bak Christensen, institutdirektør ved DTU Bioengineering, fortalte, at det at kunne tiltrække et Grundforskningscenter til instituttet var en af de store ambitioner, da han tiltrådte som institutdirektør i december 2016. Han var derfor meget glædeligt overrasket over, at Lone Gram kunne realisere den ambition allerede en måned senere. Samtidig betonede Bak Christensen, at et Grundforskningscenter giver helt nye muligheder for at tiltrække og rekruttere unge talentfulde forskere.

Dagen blev afsluttet med en reception.

Læs mere om CeMiSt og centerets forskning her 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev