17. januar 2018

Åbning af Center for Macroscopic Quantum States (BigQ)

Danmarks Grundforskningsfond har investeret 63 millioner kroner i at professor Ulrik Lund Andersen over de næste 6 år udforsker grænselandet mellem den klassiske fysik og kvantefysikkens forunderlige verden. Fredag den 12. januar fik DGs direktør Søren-Peter Olesen æren af at åbne centret ved et live-forsøg, der simulerede et objekts overgang til en kvantetilstand.

På billedet ses centerleder Ulrik Lund Andersen foran billedet af holdet bag BigQ.
På billedet ses centerleder Ulrik Lund Andersen foran billedet af holdet bag BigQ. (Foto: DTU)

Det er velkendt at kvantemekanikken fører til absurde forudsigelser, som for eksempel at mikroskopiske objekter – elektroner og atomer – kan befinde sig flere steder samtidig. Dette står dog i skarp kontrast til dagligdagens oplevelser, hvor vi næppe finder store objekter – for eksempel et æble – flere steder i rummet samtidig.

Center for Macroscopic Quantum States (BigQ) skal undersøge, hvor grænsen mellem den mystiske kvanteverden og den hjemlige klassiske verden går, herunder om det er muligt at skabe et stort objekt i en kvantetilstand.

Disse spørgsmål er i dag ubesvaret, og har floreret lige siden den østrigske fysiker Erwin Schrödinger foreslog af bringe en kat i en bizar tilstand af at være død og levende samtidig.

Bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond giver mulighed for at kombinere tre teknologiske platforme i ét laboratorium; kvanteoptik, opto-mekanik og farvecentre i diamant. Denne kombination findes ikke andre steder i verden, og Lund Andersen har da også store forventninger til den viden forskningen kan frembringe:

”Med netop denne kombination vil vi kunne skabe helt nye makroskopiske kvantetilstande af lys og faststof, som muliggør udforskningen af grænselandet mellem den klassiske fysik og kvantefysikken og fører til revolutionerende nye teknologier inden for kommunikation, computere og sensing. Kvantemekanikkens absurditeter og ikke-intuitive natur, der ved første møde kan virke som verdensfjerne akademiske udskejelser, kan meget vel rumme kimen til nye videnskabelige gennembrud og en revolution af informationssamfundet”, siger Ulrik Lund Andersen.

På billedet ses Rektor Anders Overgaard Bjarklev, centerleder Ulrik Lund Andersen, direktør Søren-Peter Olesen og institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen ved åbningen af BigQ.
På billedet ses Rektor Anders Overgaard Bjarklev, centerleder Ulrik Lund Andersen, direktør Søren-Peter Olesen og institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen ved åbningen af BigQ.

Ved åbningen af centret understregede Ulrik Lund Andersen, at hans ambition er, at BigQ skal blive et fyrtårn indenfor kvantefysik og kvanteinformation, et center som er i stand til at tiltrække talent fra hele verden. Det kræver dedikation og lederskab at blive globalt førende og Ulrik Lund Andersen blev af både DGs direktør Søren-Peter Olesen, rektor Anders Overgaard Bjarklev og institutdirektør Jane Hvolbæk Nielsen fremhævet for sine enestående kvaliteter som forsker og forskningsleder.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev