7. juni 2022

625 mio. kr. til 11 nye forskningscentre

Bestyrelsen i Danmarks Grundforskningsfond har netop besluttet at støtte etableringen af 11 nye grundforskningscentre – Centers of Excellence. Grundforskningscentrene skal drive banebrydende og nytænkende forskning, der skal være med til at fastholde Danmarks position som et af verdens førende forskningslande.

 (Se listen over de udvalgte ansøgere til Centers of Excellence nederst på siden)

 – Vi tror på, at de 11 nye grundforskningscentre vil blive internationale fyrtårne i dansk forskning, at de vil være dagsordensættende og skabe banebrydende resultater på deres felt, udtaler professor Jens Kehlet Nørskov, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse, og fortsætter:

– Alle ansøgere er på topniveau og fondens bestyrelse har været igennem en lang og grundig proces, inden vi udvalgte de 11 ansøgere, som nu bliver inviteret til kontraktforhandlinger om etableringen af de nye Centers of Excellence.

Danmarks Grundforskningsfonds direktør, Søren-Peter Olesen, er også meget til- freds med valget af de 11 ansøgere, der til fulde lever op til fondens formål om at finansiere fremragende grundforskning på højeste internationale niveau.

Ansøgerne repræsenterer meget forskellige forskningsområder, og de beviser alle, at de er i stand til at tænke ud af boksen og være på forkant med udviklingen. De er uden tvivl førende på deres område, fastslår Søren-Peter Olesen.

Unikt, tværfagligt samarbejde

Danmarks Grundforskningsfond ser frem til igen at være med til at løfte dansk forskning i fællesskab med de universiteter, som de nye Centers of Excellence er tilknyttet.

– I Danmark er vi dygtige til at skabe rammerne for frugtbare, tværfaglige forskningsmiljøer, der danner grobund for udviklingen af innovative løsninger. Og med vores Centers of Excellence stimulerer vi det tværfaglige samarbejde, og giver det mulighed for at gro over en længere årrække. Så vi glæder os til et fortsat tæt og frugtbart samarbejde med forskningsinstitutionerne om de kommende centre, slutter professor Nørskov.

De nye grundforskningscentre bliver etableret for en seksårig periode med mulig- hed for forlængelse i yderligere fire år under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering efter cirka fem år.

Læs mere om Centers of Excellence

 • Ana Antic, Københavns Universitet, til Centre for Culture and the Mind (CULTMIND). Fonden er parat til at bevilge op til 38.983.000 kr. Tel.: +45 3055 3661 / e-mail: Ana.antic@hum.ku.dk

   

  Eske Willerslev, Københavns Universitet, Centre for Ancient Environmental Genomics (CAEG). Fonden er parat til at bevilge op til 75.000.000 kr. E-mail: ew482@cam.ac.uk

   

  Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet, Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO). Fonden er parat til at bevilge op til 59.998.000 kr. Tel.: +45 2899 2304 / e-mail: svenning@bio.au.dk
  Læs mere om centret

   

  Jesper Svejstrup, Københavns Universitet, til Center for Gene Expression (CGEN). Fonden er parat til at bevilge op til 68.639.000 kr.
  Tel.: +45 2249 6409 / e-mail: jsvejstrup@sund.ku.dk

   

  Lasse Heje Pedersen, Copenhagen Business School, til Center for Big Data in Finance (BiGFI). Fonden er parat til at bevilge op til 59.399.000 kr. Tel.: +45 5380 9040 / e-mail: lhp.fi@cbs.dk

   

  Lone Simonsen, Roskilde Universitet, til Center for Interdisciplinary Study of Pandemic Signatures (PandemiX). Fonden er parat til at bevilge op til 47.000.000 kr. Tel.: +45 2342 9503 / e-mail: lonesimo@ruc.dk
  Læs mere om centret

   

  Merete Bilde, Aarhus Universitet, til Center for Chemistry of Clouds (C3). Fonden er parat til at bevilge op til 59.998.000 kr. Tel.: +45 2444 7138 / e-mail: bilde@chem.au.dk
  Læs mere om centret

   

  Asger Mortensen, Syddansk Universitet, til Center for Polariton-driven Light-Matter Inter- actions (POLIMA).Fonden er parat til at bevilge op til 59.960.000 kr. Tel.: +45 9350 7139 / e-mail: namo@mci.sdu.dk

   

  Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet, til Center for Immunology of Viral Infections (CiViA). Fonden er parat til at bevilge op til 60.000.000 kr.
  Tel.: +45 2899 2066 / e-mail: srp@biomed.au.dk

   

  Riikka Rinnan, Københavns Universitet, til Center for Volatile Interactions (VOLT). Fonden er parat til at bevilge op til 60.000.000 kr.
  Tel.: +45 5182 7039 / e-mail: riikkar@bio.ku.dk
  Læs mere om centret

   

  Thomas Gammeltoft-Hansen, Københavns Universitet, til Center for Global Mobility Law (MOBILE). Fonden er parat til at bevilge op til 36.000.000 kr. Tel.: +45 5020 3400 / e-mail: tgh@jur.ku.dk
  Læs mere om centret

 • Ansøgningen om oprettelsen af et nyt Center of Excellence sker i to faser. I første fase bliver potentielle centerledere inviteret til at indsende såkaldte interessetilkendegivelser. I denne ansøgningsrunde – fondens 11. runde – har Danmarks Grundforskningsfond modtaget 149 interessetilkendegivelser. Heraf blev 25 ansøgere inviteret til at indsende fulde ansøgninger om bevilling, og ud af disse inviteres 11 ansøgere nu til kontraktforhandlinger om etableringen af nye centre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev