23. oktober 2019

Danmarks Grundforskningsfond er klar til at investere 1,1 milliard kroner i 10 nye forskningscentre

Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at investere 657 millioner kroner og afsætte yderligere 440 millioner kroner til 10 nye grundforskningscentre – såkaldte Centers of Excellence. Centrene vil bidrage til at fastholde Danmarks position som et af verdens førende forskningslande ved at være internationale frontløbere for nytænkende og nysgerrighedsdrevet forskning.

(Se bunden for listen over de udvalgte ansøgere til Centers of Excellence)

Efter en grundig ansøgningsproces har Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse udvalgt 10 ansøgere, der inviteres til kontraktforhandlinger om etableringen af nye grundforskningscentre – Centers of Excellence.

”Fondens grundforskningscentre nyder stor anerkendelse i det internationale forskningslandskab, og i bestyrelsen er vi overbeviste om, at de kommende centerledere og centre vil leve op til dette ry og bidrage til at styrke Danmarks position som førende videnssamfund,” udtaler professor Jens Kehlet Nørskov, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse.

Med de nye centre ser fonden frem til forsat at være med til at løfte dansk forskning i fællesskab med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

I Danmark er vi dygtige til at skabe rammerne for fremragende og tværfaglige forskningsmiljøer, som muliggør nybrud og udviklingen af innovative løsninger. Derfor glæder vi os til et fortsat tæt og frugtbart samarbejde med forskningsinstitutionerne om de kommende centre,” siger professor Nørskov.

Hos Danske Universiteter ser man også frem til samarbejdet om centrene, der fremhæves som en essentiel del af den danske forskningssektor.

”Grundforskningscentrene spiller en vigtig rolle i den grundlagsskabende forskning. De er med til at bringe dansk forskning i verdensklasse og derigennem styrke de danske uddannelses- og forskningsaktiviteter. Grundforskningscentrene leverer ikke kun en stærk forskningsfaglig indsprøjtning til det enkelte universitet, men gavner også hele forsknings- og uddannelseskæden i Danmark,” udtaler Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium.

De nye grundforskningscentre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering efter fem år. Fonden investerer 657 millioner kroner nu og afsætter yderligere 440 millioner kroner til forlængelse af centrene.

 

Yderligere information – kontakt:

Professor Jens Kehlet Nørskov
Bestyrelsesformand
Tel.: +45 9351 1110

Professor Søren-Peter Olesen
Direktør
Tel.: +45 2028 9706

 • Marcus Thomas Pius Gilbert, Københavns Universitet, til Centre for Evolutionary Hologenomics (HOLOGENOME). Fonden er parat til at bevilge op til 67,7 millioner kroner.

  Tel.: +45 23712519 / e-mail.: tgilbert@bio.ku.dk
  Læs mere via Københavns universitet her

   

  Ronnie Nøhr Glud, Syddansk Universitet, til Danish Center for Hadal Research (HADAL). Fonden er parat til at bevilge op til 54,6 millioner kroner.

  Tel.: +45 65502784 / e-mail: rnglud@biology.sdu.dk
  Læs mere via Syddansk Universitet her

   

  Stig Helveg, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION). Fonden er parat til at bevilge op til 85,8 millioner kroner.

  Tel.: +45 22754823 / e-mail: STH@topsoe.com

  Læs mere via Danmarks Tekniske Universitet her

   

  Liv Hornekær, Aarhus Universitet, til Center for Interstellar Catalysis (InterCat). Fonden er parat til at bevilge op til 67,4 millioner kroner.
  Tel.: +45 61663133 / e-mail: liv@phys.au.dk
  Læs mere via Aarhus Universitet her

   

  Tine Jess, Statens Serum Institut, til Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT). Fonden er parat til at bevilge op til 68,5 millioner kroner.

  Tel.: +45 32688478 / e-mail: TJS@ssi.dk

  Læs mere via Statens Serum Institut her

   

  Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet, til Center for the Experimental-Philosophical Study of Discrimination (CEPDISC). Fonden er parat til at bevilge op til 62,6 millioner kroner.

  Tel.: +45 60658780 / e-mail: Lippert@ps.au.dk
  Læs mere via Aarhus Universitet her

   

  Jesper Mørk, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for NanoPhotonics (NanoPhoton). Fonden er parat til at bevilge op til 62,5 millioner kroner.   

  Tel.: +45 2082 4576 / e-mail: jesm@fotonik.dtu.dk

  Læs mere via Danmarks Tekniske Universitet her

   

  Thomas Pohl, Aarhus Universitet, til Center for Complex Quantum Systems (CCQ). Fonden er parat til at bevilge op til 66,6 millioner kroner.

  Tel.: +45 87155587 / e-mail: pohl@phys.au.dk

  Læs mere via Aarhus Universitet her

   

  Jan Rossmeisl, Københavns Universitet, til Center for High Entropy Alloys Catalysis (CHEAC). Fonden er parat til at bevilge op til 61,1 millioner kroner.

  Tel.: +45 50719584 / e-mail: jan.rossmeisl@chem.ku.dk

  Læs mere via Københavns Universitet her

   

  Nathalie Wahl, Københavns Universitet, til Copenhagen Center for Geometry and Topology (GeoTop). Fonden er parat til at bevilge op til 60,2 millioner kroner.

  E-mail: wahl@math.ku.dk

  Læs mere via Københavns Universitet her

 • Danmarks Grundforskningsfond benytter en tofaset procedure til ansøgningsfasen om oprettelsen af nye Centers of Excellence. I første fase bliver potentielle centerledere inviteret til at indsende såkaldte Interessetilkendegivelser. I denne ansøgningsrunde – fondens 10. runde – har Danmarks Grundforskningsfond modtaget 133 interessetilkendegivelser. Heraf blev 23 ansøgere inviteret til at indsende fulde ansøgninger om bevilling, og ud af disse inviteres 10 ansøgere nu til kontraktforhandlinger om etableringen af nye centre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev