Danmarks Grundforskningsfond er klar til at investere 1,1 milliard kroner i 10 nye forskningscentre

23. oktober 2019

Bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond har besluttet at investere 657 millioner kroner og afsætte yderligere 440 millioner kroner til 10 nye grundforskningscentre – såkaldte Centers of Excellence. Centrene vil bidrage til at fastholde Danmarks position som et af verdens førende forskningslande ved at være internationale frontløbere for nytænkende og nysgerrighedsdrevet forskning.

(Se bunden for listen over de udvalgte ansøgere til Centers of Excellence)

Efter en grundig ansøgningsproces har Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse udvalgt 10 ansøgere, der inviteres til kontraktforhandlinger om etableringen af nye grundforskningscentre – Centers of Excellence.

”Fondens grundforskningscentre nyder stor anerkendelse i det internationale forskningslandskab, og i bestyrelsen er vi overbeviste om, at de kommende centerledere og centre vil leve op til dette ry og bidrage til at styrke Danmarks position som førende videnssamfund,” udtaler professor Jens Kehlet Nørskov, formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse.

Med de nye centre ser fonden frem til forsat at være med til at løfte dansk forskning i fællesskab med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

I Danmark er vi dygtige til at skabe rammerne for fremragende og tværfaglige forskningsmiljøer, som muliggør nybrud og udviklingen af innovative løsninger. Derfor glæder vi os til et fortsat tæt og frugtbart samarbejde med forskningsinstitutionerne om de kommende centre,” siger professor Nørskov.

Hos Danske Universiteter ser man også frem til samarbejdet om centrene, der fremhæves som en essentiel del af den danske forskningssektor.

”Grundforskningscentrene spiller en vigtig rolle i den grundlagsskabende forskning. De er med til at bringe dansk forskning i verdensklasse og derigennem styrke de danske uddannelses- og forskningsaktiviteter. Grundforskningscentrene leverer ikke kun en stærk forskningsfaglig indsprøjtning til det enkelte universitet, men gavner også hele forsknings- og uddannelseskæden i Danmark,” udtaler Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters Rektorkollegium.

De nye grundforskningscentre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i yderligere fire år under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering efter fem år. Fonden investerer 657 millioner kroner nu og afsætter yderligere 440 millioner kroner til forlængelse af centrene.

 

Yderligere information – kontakt:

Professor Jens Kehlet Nørskov
Bestyrelsesformand
Tel.: +45 9351 1110

Professor Søren-Peter Olesen
Direktør
Tel.: +45 2028 9706