Udbud af to indekserede globale aktiemandater

Udbud af to indekserede globale aktiemandater (PDF in English)

Ansøgningsskema (Excel)

Spørgsmål og Svar

Spørgsmål: Vil Danmarks Grundforskningsfond være interesseret i ”enhanched” eller alternative beta strategier?

Svar: Nej

Spørgsmål: Vi har en strategi, der opfylder kravet om minimum tre års data, men har også en strategi med en SRI-politik, der har en kortere levetid. Kan vi anvende afkasttallene fra begge strategier, da de er ens, bortset fra SRI-politikken?

Svar: Ja. Oplys afkasttallene for begge strategier med en klar indikation af, hvilken der er SRI-versionen og hvilken der ikke er.

Spørgsmål: Hvordan ønsker Danmarks Grundforskningsfond at påvirke SRI-politikken i investeringsforeningen?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond vil være i stand til at levere en negativliste eller følge (ikke påvirke) en investeringsforenings gældende SRI-politik.

Spørgsmål: Gælder udbuddet alene investeringer i de udviklede markeder (MSCI World Index), eller er der mulighed for investeringer i emerging markets aktier?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond søger efter en portefølje, hvor der udelukkende investeres i de udviklede markeder, hvor benchmark er MSCI World Index.

Spørgsmål: Vil en investeringsforening, der anvender derivater (eventuelt med en SRI-screening) og derfor følger et benchmark perfekt, overvejes?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond vil også tage investeringsforeninger, der anvender derivater, med i betragtning.

Spørgsmål: Vil porteføljernes størrelse forblive den samme over tid?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond uddeler løbende midler til støtte af grundforskning, så porteføljeværdien forventes at aftage over tid.

Spørgsmål: Har Danmarks Grundforskningsfond en eksisterende investeringsforening, hvor den potentielle portefølje manager skal være rådgiver?

Svar: Nej

Spørgsmål: Vil Danmarks Grundforskningsfond evaluere afkastdata fra en MSCI ACWI strategi, selvom mandatet er en MSCI World Index portefølje?

Svar: Nej

Spørgsmål: Kan SRI-negativlisten findes på hjemmesiden eller kan denne oplyses? Hvis ikke, kan antal aktier på listen i så fald oplyses?

Svar: SRI-negativlisten er ikke på hjemmesiden og Danmarks Grundforskningsfond offentliggøre ikke normalt listen.

Spørgsmål: Hvilken valuta foretrækkes, hvis DKK, er dette et krav eller ønske?

Svar: Den foretrukne valuta er DKK, men dette er ikke et krav.

Spørgsmål: Kan Danmarks Grundforskningsfond give mere information om ”Kapitalforening”?

Svar: Som anført i udbudsmaterialet skal kravene i §§ 162 a og 162 b i Lov om finansiel virksomhed være opfyldt.

Spørgsmål: Kan mandatet være et segregeret mandat, hvor Danmarks Grundforskningsfondens depot anvendes og hvilken depotbank anvende fonden?

Svar: Som anført i udbudsmaterialet: Der vil blive indgået en aftale om en investering i UCITS (investeringsforening), en kapitalforening eller lignende juridisk enhed, som opfylder kravene i §§ 162 a og 162 b i Lov om finansiel virksomhed. Depotbanken kan ikke oplyses.

Spørgsmål: Er det muligt at samle de to porteføljer i et mandat?

Svar: Som anført i udbudsmaterialet: “På grund af fondens placeringsregler, kan mandaterne ikke lægges sammen i en juridisk enhed, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder.”

Spørgsmål: Vil Danmarks Grundforskningsfond acceptere en investeringsstrategi, der reducerer eksponeringen til virksomheder med højt CO2 udslip?

Svar: Nej

Spørgsmål: Kan Danmarks Grundforskningsfond oplyse, hvad kravet om “mandaterne ikke kan samles i juridisk enhed og samlet ikke må udgøre en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder” betyder?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond vil ikke rådgive om gældende lov. Tilbudsgivere bør om nødvendigt indhente uafhængig juridisk rådgivning.

Spørgsmål: Er der nogen særligt usædvanlige/unikke krav i Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed budgiveren skal være opmærksom på og kan en engelsk udgave af loven fremsendes?

Svar: Danmarks Grundforskningsfond vil ikke rådgive om gældende lov. Tilbudsgivere bør om nødvendigt indhente uafhængig juridisk rådgivning.Nyhedsbrev