Morten Overgaard Ravn

Jeg blev en del af bestyrelsen i Danmarks Grundforskningsfond i 2016 og har tidligere været bestyrelsens næstformand. Jeg er blevet enormt imponeret over kvaliteten, effektiviteten og professionalismen hos DG som organisation. Fondens renommé er uden sidestykke og har været en rollemodel for mange andre forskningsfonde i Europa. Det er et privilegium at være medlem af bestyrelsen, men med det følger samtidig et dybfølt ansvar på vegne af dansk forskning, uddannelse og samfundet generelt. Danmarks Grundforskningsfond har støttet grundforskning siden 1991 og har været en af de vigtigste drivkræfter bag Danmarks fantastiske resultater i forhold til at producere banebrydende forskning til alles gavn.

Arbejdet i bestyrelsen er spændende, og jeg har lært meget gennem mødet med verdensklasseforskere i Danmark, samt blevet bekendt med deres bestræbelser på at skubbe grænserne for forskning og viden. Der er et fantastisk udbud af menneskelig kapital i Danmark, og det er mit håb, at Danmarks Grundforskningsfond mange år fremover vil fortsætte med at bidrage til dansk videnskab og det danske samfund gennem kloge og velovervejede beslutninger omkring tildelingen af fondens midler.

Jeg er professor i økonomi ved University College London. Jeg er desuden medredaktør på Economic Journal og jeg har været en del af The Council of the European Economic Association samt Executive Committee of the Royal Economic Society.

 

Navn (født) Morten Overgaard Ravn (1964)
Nuværende stilling Professor, Institut for Økonomi, University College London, England
Valgperiode 1. januar 2020 – 31. december 2023 (anden periode)
Indstillet af Danske Universiteter
Uafhængighed Betragtes som uafhængig
Ekspertise Makroøkonomi
Uddannelse Ph.d., økonomi, University of Southampton, England

Cand.oecon., Aarhus Universitet, Danmark

Udvalgte bestyrelses- og udvalgsposter Co-director for ESRC Centre for Macroeconomics

Coordinating Joint Managing Editor, The Economic Journal

Forskningsstipendiat, Center for Economic Policy Research

Forskningsprofessor, Deutsche Bundesbank

Fellow, the European Economic Association

Regular Visitor, Den Europæiske Centralbank

Tilmeld dig vores nyhedsbrev