Mette Müller

Jeg startede som forskningskonsulent i Fonden den 1. september 2018. Jeg er primært kontaktpunkt for en række Centres of Excellence og står derudover for netværkskonferencer og midtvejsevalueringer. Jeg assisterer endvidere direktionen i forhold til eksterne forskningsfaglige referencegrupper.

Jeg har tidligere arbejdet med Danmarks deltagelse i nordiske og europæiske forskningssamarbejder i Styrelsen for forskning og uddannelse. Derudover har jeg haft ansættelser i Det Europæiske Miljøagentur og i FN’s udviklingsprogram med længerevarende ophold det sydlige Afrika.

Jeg har en samfundsvidenskabelig baggrund fra Roskilde Universitet.