Jesper Ryberg

I min optik er det både en ære og et privilegium at arbejde som medlem af DG’s bestyrelse. Det er en ære, fordi det er et særligt værdigt formål. At støtte forskning er uden tvivl af største vigtighed. Og det er et privilegium, fordi arbejdet hos fonden giver indsigt i tanker og ideer hos nogle af vores bedste forskere samt en indsigt i, hvordan forskning bedrives indenfor forskellige discipliner.

Jeg har erfaring som filosof og har dermed en baggrund i humanvidenskaberne. Dog har vi i min forskningsgruppe været involveret i tværdisciplinære projekter i mange år, hovedsageligt med forskere fra jura, kriminologi og andre samfundsvidenskaber.