Gitte Tofterup Hansen

Jeg er chefkonsulent og har været ansat i fonden siden august 2014.

Jeg er blandt andet kontaktperson for ti Centers of Excellence, jeg er tovholder på fondens årsmøde og publikationer, jeg er involveret i fondens ansøgningsrunder og evalueringer, jeg er tovholder på fondens årlige centerleder retreats og på ledelseskurser for nye centerledere og endeligt har jeg ansvaret for implementeringen af bestyrelsens kommunikationsstrategi og -plan.

Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet med sidefag i Nordiske Studier fra Københavns Universitet, og før jeg kom til Danmarks Grundforskningsfond har jeg været ansat i Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat.