Gitte Tofterup Hansen

Jeg er chefkonsulent og har været ansat i fonden siden august 2014.

Jeg er blandt andet kontaktperson for ti Centers of Excellence, jeg er tovholder på fondens årsmøde og publikationer, jeg er involveret i fondens ansøgningsrunder og evalueringer, jeg er tovholder på fondens årlige centerleder retreats og på ledelseskurser for nye centerledere og endeligt har jeg sammen med Asser ansvaret for implementeringen af bestyrelsens kommunikationsstrategi og -plan.

Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet med sidefag i Nordiske Studier fra Københavns Universitet, og før jeg kom til Danmarks Grundforskningsfond har jeg været ansat i Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat.