Connie Hansen

Jeg er sekretær i fonden og har været ansat siden februar 2000.
Mine arbejdsopgaver omfatter bl.a. planlægning af opfølgningsmøder, deltage i organiseringen af seminarer, hotel- og rejsebestilling, journalisering, indkøb mm.

Oprindeligt er jeg uddannet tosproglig korrespondent fra Copenhagen Business School.