Årsmøde 2010

Internationalization – how and why?

Fredag d. 29. oktober 2010 afholdt Danmarks Grundforskningsfond sit årsmøde i DGI-Byen for i alt 80 gæster. Temaet var internationalisering og alle fondens bevillingshavere og repræsentanter fra private fonde, råd og Videnskabsministeriet var inviteret. Formålet var at sætte internationalisering under debat mellem fondens bevillingshavere – og med input udefra – på hvordan man bedst kan støtte internationa- liseringen af fremragende forskning. Internationaliseringens fordele og udfordringer blev diskuteret, men også hvordan vi fremadrettet kan blive endnu bedre til at styrke internationaliseringen, under antagelsen af at det samtidig fremmer kvaliteten af forskningen.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen åbnede mødet og vicedirektør Anneli Pauli fra Europakommissionens Generaldirektorat for Forskning var international key note speaker.

Ved dette årsmøde var det en høj prioritet at fondens bevillingshavere – centerledere, professorer og andre – fik rig mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer, både formelt og uformelt. Derfor var alle typer af virkemidler repræsenteret i løbet af programmet. Blandt andet gav centerleder Marie-Louise Nosch, projektleder Nils Brünner og Niels Bohr gæsteprofessor Hassan Aref hver deres oplæg om deres forskellige erfaringer med internationalisering som forskningsledere. Mødet blev afsluttet med en paneldiskussion, der samlede op på og perspektiverede dagens erfaringer. Fem af fondens bevillingshavere deltog sammen David Stonner, som er chef for National Science Foundations Europa-kontor i Paris.

Det var en spændende og lærerig dag, hvor mange forskellige erfaringer fra både Danmark og udlandet blev bragt i spil og fremadrettet gav det Danmarks Grundforskningsfond rigtig gode ideer til, hvordan vi fortsat bedst kan støtte internationaliseringen af dansk forskning.

Præsentationer og billeder fra dagen

Dagens program

Anneli Paulis præsentation

Nils Brünners præsentation

Marie-Louise Noschs præsentation

Hassan Arefs præsentation

Thomas Sinkjærs præsentation

Billeder fra workshoppen

Billeder fra årsmødet

Links til præsentationer kan også findes under relaterede links i højre sideNyhedsbrev