Niels Bohr Professorer

Formålet med Niels Bohr programmet er at berige danske forskningsmiljøer med førsteklassesforskere fra udlandet. Det gælder fremragende udenlandske forskere, men programmet gør det også muligt for enestående danske forskere, der har valgt en karriere i udlandet, at vende hjem.

Der er afsat i alt 440 millioner kr. til at støtte de i gangværende professorater. Niels Bohr professorerne tilbringer mellem 50 og 100 procent af deres tid ved danske forskningsmiljøer.

Programmet bygger på erfaringerne fra det foregående Niels Bohr Gæsteprofessorprogram samt DG Professorprogrammet, der blev opslået i henholdsvis 2005 og 2006 (se nedenfor). Der er foretaget en række ændringer i programmet, som bl.a. betyder øget fleksibilitet omkring, hvordan det enkelte professorat kan organiseres.

Se oversigt over nuværende Niels Bohr professorerne

Kontakt specialkonsulent Jacob Frost Szpilman for nærmere information.

For nedenstående initiativer gælder, at de ikke p.t. er aktive virkemidler:

Niels Bohr Gæsteprofessorer

Fonden oprettede i 2005 gæsteforskerprogrammet Niels Bohr Visiting Professorship, som et supplement til Centers of Excellence virkemidlet. Formålet med programmet var at styrke internationaliseringen og konkurrencedygtigheden af dansk forskning gennem tiltrækning af udenlandske topforskere til etablerede, stærke danske forskningsmiljøer på internationalt niveau.

Initiativet blev etableret for perioden 2006-2011. For hovedparten af de seks Niels Bohr Gæsteprofessorer gælder det, at de årligt opholder sig i Danmark i en periode svarende til seks måneder. Den samlede støtte udgør ca. 100 mio. kr. fordelt på seks bevillinger i størrelsen 10,8 mio. kr. til 21 mio. kr.

Se oversigt over Niels Bohr Gæsteprofessorerne

Danmarks Grundforskningsfonds Professorer

I forlængelse af oprettelsen af de seks Niels Bohr Gæsteprofessorater, oprettede fonden i 2006 dette femårige professorinitiativ, for yderligere at styrke internationaliseringen af dansk forskning.

Programmets formål var at styrke dansk forsknings konkurrencedygtighed ved at tiltrække internationale eliteforskere (udlændinge eller danskere i udlandet) til en fast ansættelse ved et dansk universitet med attraktive forhold i perioden 2007-2012.

Til hvert professorat er der desuden tilknyttet en række yngre forskere.

Fonden finansierer de første fem år af professorens ansættelse, hvorefter værtsinstitutionen overtager forpligtelsen. Den samlede støtte udgør ca. 63,4 mio. kr. fordelt på tre bevillinger.

Se oversigt over DG ProfessorerneNyhedsbrev