Bedømmelsesproces

Vurderingen af ansøgningerne til dette samarbejde har fulgt fondens procedurer med inddragelse af eksterne bedømmelser fra uvildige, internationale eksperter.

Internationale eksperter

Ansøgninger modtaget inden for fondens og NSFC’s programsamarbejde er blevet sendt til bedømmelse ved fire internationale eksperter. Bedømmerne har været egentlige ’peers’ og har altså som minimum nydt samme internationale anseelse som ansøger.

Alle fire bedømmere er blevet identificeret alene af de to fonde, og der er ikke indhentet rådgivning fra eksterne kilder vedr. identifikation af potentielle bedømmere.

Vurderingskriterier

I vurderingen af hvilke ansøgninger, som førte til etablering af nye dansk-kinesiske forskningscentre har fonden lagt særligt vægt på følgende dimensioner (vilkårlig rækkefølge):

  • Forskningskvaliteten i ansøgningen
  • Merværdi og udsigt til nyskabende resultater i samarbejdet mellem de danske og kinesiske forskningsmiljøer
  • Graden af komplementaritet i selve forskningen mellem de danske og kinesiske forskningsmiljøer

Fonden har modtaget en bedømmelsesrapport på 3 sider i overensstemmelse med et sæt ‘Terms of Reference’ fra hver bedømmer.

Se ’Terms of Reference’ fra sidste ansøgningsrunde inden for IKT

Ved ansøgning om forlængelse af centerbevillingen i an anden bevillingsperiode foretages for DGs vedkommende en intern bedømmelse.

Bedømmelserne er ikke anonyme

Fonden har anvendt en åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ligesom for ved ansøgninger for fondens Centers of Excellence, så har ansøgeren haft lejlighed til at kommentere på det foreslåede bedømmelsespanels sammensætning før ansøgningerne udsendes til bedømmelse. Ansøgeren har ligeledes haft lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.Nyhedsbrev