Baggrund

Kina er en af de nye store vækstøkonomier, som målrettet satser på at blive en førende forskningsnation. Der er store perspektiver i at samarbejde med Kina, og i 2005 indgik DG et samarbejdsaftale med den kinesiske forskningsfond National Natural Science Foundation of China. Målet var at iværksætte initiativer til støtte af fremragende dansk-kinesisk forskningssamarbejde via etablering af Dansk-Kinesiske Forskningscentre.

Indledningsvist for initiativet identificerede fonden i samarbejde med NSFC en række temaer af fælles interesse for Danmark og Kina. NSFC fandt det afgørende, at forskningssamarbejderne blev oprettet inden for forskningsområder, hvor vi i Danmark er særligt stærke. For DG var det afgørende, at de foreslåede projekter, og forskerne involveret i dem, opfylder høje internationale standarder, og at projekterne ville medføre betydelige synergier og tilføje værdi til samarbejdet mellem Danmark og Kina.

I alt blev fire temaer vedtaget:

  • Kræftforskning
  • Nanoteknologi
  • Vedvarende Energi
  • Information og Kommunikations Teknologi (IKT)

Der er op til i dag afholdt fælles symposier inden for hvert af de fire temaer, hvoraf de to første blev afholdt i Beijing og de to sidste i København.

Symposierne har overordnet handlet om, at undersøge mulighederne for et forøget og styrket samarbejde mellem Danmark og Kina, og bidrage positivt til regeringens målsætning om at skabe et stærkere fællesskab med Kina.

Det er tillige lykkedes at følge de oplagte synergier til dørs, og alle fire symposier har mundet ud i fælles opslag til etablering af dansk-kinesiske forskningscentre.

Se oversigt over fondens 10 dansk-kinesiske forskningscentre.

Der er i øjeblikket ingen aftale om flere symposier. Kontakt forskningskonsulent Johanne Juhl for mere information om samarbejdet med NSFC.Nyhedsbrev