Ansøgning om ny 3-årig bevilling

Fonden og NSFC har i fællesskab besluttet, at det vil være muligt for centrene at ansøge om forlængelse af bevillingsperiode, således at den samlede bevillingsperiode kan blive op til 6 år. Behandlingen af ansøgningen følger den tematiske opdeling, der blev anvendt i forbindelse med første ansøgningsrunde, og de tilhørende ansøgningsfrister forventes af blive følgende:

  • Kræftforskning – forår 2011
  • Nanoteknologi – efterår 2011
  • Vedvarende Energi – sommer 2012
  • IKT – forår 2013

Centrenes ansøgning om forlængelse udarbejdes af den danske PI og den kinesiske PI i fællesskab, og indsendes samtidigt til henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og NSFC. Beslutning om forlængelse tages af Danmarks Grundforskningsfond og NSFC og en forlængelse forudsætter, at der er enighed mellem de to fonde.

Merværdi, komplementaritet og udveksling

Nærmere kriterier for behandling af forlængelsesansøgningerne fremgår af de enkelte, tematiske opslag. Grundlaget for bestyrelsens afgørelse den forlængelsesansøgning, der bygger videre på forskningsplanen for den igangværende centerbevilling. Bestyrelsen vil vurdere centrets virke i den igangværende bevillingsperiode og perspektivet i en ny 3-årig periode.

Der lægges vægt på, om centret har opnået en merværdi ved det dansk-kinesiske samarbejde. Graden af komplementaritet mellem de involverede forskergrupper, både i nuværende og i anden centerperiode prioriteres ligeledes højt, og det er en vigtig del af vurderingen, at der eksisterer en gensidig udveksling af forskere og studerende mellem de danske og kinesiske forskningsgrupper.Nyhedsbrev