Dansk-Kinesiske forskningscentre

I samarbejde med den kinesiske forskningsfond National Natural Science Foundation of China (NSFC) har Danmarks Grundforskningsfond iværksat et fælles initiativ, der støtter etableringen af Dansk-Kinesiske forskningscentre. Samarbejdet blev etableret i 2005 og har affødt 10 dansk-kinesiske forskningscentre.

Der er etableret to centre inden for kræftforskning i 2008 og 2009, tre centre inden for nanoteknologi i 2009, to centre inden for vedvarende energi i 2010 og i 2011 er tre centre inden for informations- og kommunikationsteknologi opstartet.

Ideen bag programmet er at skabe nye kontakter mellem førende forskere fra Kina og Danmark. Det er afgørende for fonden, at centrene etableres ud fra et fælles projekt, der bygger på de særlige kompetencer de danske og kinesiske forskergrupper tilsammen besidder.

Se oversigt over aktive Dansk-Kinesiske forskningscentre

Se liste over alle fondens Dansk-Kinesiske forskningscentre

Se NSFC’s hjemmeside

Se seneste opslag (IKT)

Kontakt forskningskonsulent Johanne Juhl for mere information om samarbejdet med NSFC.

Bevilling

Fra Danmarks Grundforskningsfond stilles over en tre årig aftaleperiode 10-15 mio. kr. til rådighed for de involverede danske miljøer, mens de kinesiske miljøer støttes af NSFC. Centrene har mulighed for forlængelse i en anden bevillingsperiode.

Samlet forventer fonden at bruge i størrelsesordenen 140 mio. kr. til etablering af dansk-kinesiske centre. De enkelte bevillinger fremgår af centerlisten, som findes i menuen til venstre.

Årsrapporter

Med henblik på en systematisk indsamling af viden om de enkelte centres udvikling og virkemidlet som sådan, anmodes centrene om årligt at indsende en årsrapport. Denne skal dels bestå af en tekstdel og dels af en bilagsdel, hvor der rapporteres i forhold til en række indikatorer som samarbejdsrelationer, publikationer, spredning og anvendelse af centrets resultater, ekstern finansiering mv.

Fonden lægger især vægt på, om centret har opnået en mer-værdi ved det dansk-kinesiske samarbejde. Graden af komplementaritet mellem de involverede forskergrupper prioriteres højt, og det er vigtigt for fonden, at der eksisterer en gensidig udveksling af forskere og studerende mellem de danske og kinesiske forskningsgrupper.

Den faglige årsberetning er et instrument, der på den ene side understøtter fondens bestyrelse i at følge udviklingen og de forskningsmæssige resultater for de enkelte centre. På den anden side kan den anvendes som et internt styringsværktøj til at gøre status over det forgangne år og opstille milepæle og målsætninger for det kommende.Nyhedsbrev