Dansk-Kinesiske forskningscentre

I samarbejde med den kinesiske forskningsfond National Natural Science Foundation of China (NSFC) har Danmarks Grundforskningsfond iværksat et fælles initiativ, der støtter etableringen af Dansk-Kinesiske forskningscentre. Samarbejdet blev etableret i 2005 og har affødt 10 dansk-kinesiske forskningscentre.

Der er etableret to centre inden for kræftforskning i 2008 og 2009, tre centre inden for nanoteknologi i 2009, to centre inden for vedvarende energi i 2010 og i 2011 er tre centre inden for informations- og kommunikationsteknologi opstartet.

Ideen bag programmet er at skabe nye kontakter mellem førende forskere fra Kina og Danmark. Det var afgørende for fonden, at centrene blev etableret ud fra et fælles projekt, der byggede på de særlige kompetencer de danske og kinesiske forskergrupper tilsammen besad.

Se liste over alle fondens Dansk-Kinesiske forskningscentre

Se NSFC’s hjemmeside

Se seneste opslag (IKT)

 Nyhedsbrev