Seneste opslag inden for Dansk-Indisk samarbejdsinitiativ

Initiativet skal fremme dansk-indiske samarbejder, der kan skabe merværdi for parterne og banebrydende forskning på internationalt niveau i Danmark og i Indien. Programmet er en del af fondens strategi, der fokuserer på at styrke internationaliseringen af dansk forskning.

Tre bevillinger blev givet i 2013 som tillægsbevillinger til fondens Centers of Excellence. Der er i øjeblikket ikke nye initiativer på vej inden for dette virkemiddel.

Finansiering

Centerlederne fra Centers of Excellence kan ansøge om en bevilling på 2-4 mio. kr inkl. overhead til støtte i 2-3 år. Bevillingerne under det Dansk-Indiske samarbejdsinitiativ er således tillægsbevillinger til fondens Center of Excellence-bevillinger. Initiativet henvender sig til Centers of Excellence, på tværs af alle forskningsområder, med forskellige forbindelser til forskere i Indien og lader centrene via en bottom-up tilgang udforme samarbejdsaktiviteterne.

Omkostninger, som kan dækkes, følger de samme retningslinjer som fondens budget for et Center of Excellence. Da initiativet prioriterer mobilitet og videndeling, bør ca. 50 % af tillægsbevillingen dække løn- og rejseomkostninger relateret til mobilitet og forskningsbesøg på alle niveauer (ph.d.-studerende, post-docs og seniorforskere).

Bemærk at støtten kun kan bruges til aktiviteter vedr. den danske del af samarbejdet. De(n) indiske partner(e) skal finansiere aktiviteter vedr. den indiske del af samarbejdet, der samlet bør være af samme størrelsesorden som de danske aktiviteter.

Opslag

Fristen for at indsende ansøgninger til det Dansk-Indiske samarbejdsinitiativ var den 23. november 2012. Hvert center har kunne indsende en ansøgning.

Læs brevet til centerlederne

Download ansøgningsskema her

Behandling af ansøgninger

Bedømmelseskriterierne er (i uprioriteret rækkefølge):

  • Kvaliteten af forskningen i henhold til formålet med/filosofien bag fondens Center of Excellence-program
  • Merværdien af at udføre fælles forskning mellem centeret og de(n) indiske partner(e)
  • Graden af komplementære aktiviteter mellem centeret og de(n) indiske partner(e) i arbejdet med at besvare forskningsspørgsmål
  • En tydelig strategi for mobilitet og videndeling fra centret til de(n) indiske partner(e) og omvendt.

Fondens bestyrelse træffer sin afgørelse ud fra ansøgningen. Den endelige beslutning træffes på bestyrelsesmødet den 14. december 2012.

Opfølgningsaktiviteter

Siden bevillingerne fra det Dansk-Indiske samarbejdsinitiativ er tillægsbevillinger, integreres opfølgning og afrapportering i årsrapporterne og de årlige opfølgningsmøder ved fondens Centers of Excellence.

Kontakt forskningskonsulent Johanne Juhl for mere information om det Dansk-Indisk samarbejdsinitiativ.

Læs pressemeddelelsen herNyhedsbrev