Bedømmelsesproces

Vurderingen af ansøgningerne til dette samarbejde har fulgt fondens procedurer med inddragelse af eksterne bedømmelser fra uvildige, internationale eksperter.

Internationale eksperter

Ansøgninger modtaget inden for fondens og NSFC’s programsamarbejde er blevet sendt til bedømmelse ved fire internationale eksperter. Bedømmerne har været egentlige ’peers’ og altså som minimum nydt samme internationale anseelse som ansøger.

Alle fire bedømmere er blevet identificeret alene af de to fonde, og der er ikke indhentet rådgivning fra eksterne kilder vedr. identifikation af potentielle bedømmere.

Vurderingskriterier

I vurderingen af hvilke ansøgninger, som skal føre til etablering af nye dansk-kinesiske forskningscentre lægger fonden særligt vægt på følgende dimensioner (vilkårlig rækkefølge):

  • Forskningskvaliteten i ansøgningen
  • Samarbejdet mellem de danske og kinesiske forskningsmiljøer skal medføre merværdi og nyskabende resultater
  • Graden af komplementaritet i selve forskningen mellem de danske og kinesiske forskningsmiljøer

Hver bedømmer anmodes om at indsende en bedømmelsesrapport på 3 sider i overensstemmelse med et sæt ‘Terms of Reference’.

Bedømmelserne er ikke anonyme

Fonden anvender en meget åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ansøger har lejlighed til at kommentere på det foreslåede bedømmelsespanels sammensætning før ansøgningerne udsendes til bedømmelse og har ligeledes lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.Nyhedsbrev