Andre virkemidler

Fonden vil kun have ganske få virkemidler ud over Center of Excellence-programmet. Nye initiativer vil blive søsat, hvis og når fonden ser en mulighed for at tage fat på en særlig udfordring for dansk forskning. Excellence og forskningskvalitet skal fortsat være de helt overvejende evalueringskriterier, og de enkelte virkemidler skal være veldefinerede uden at underminere Centers of Excellence-virkemidlet.

Med en vision om, at Danmark skal være et forskningsland, der kan gøre sig gældende i den globale konkurrence, og som kan skabe grobund for fremtidig vækst og velstand, er det helt afgørende med forskningsmiljøer, som kan tiltrække topforskere og forskertalenter fra både ind- og udland. Det er karakteristisk for hovedparten af fondens centre, at de har en høj internationaliseringsgrad. Således var ca. en tredjedel af forskerne på fondens centre udlændinge i 2011. Men fonden har alligevel iværksat flere andre initiativer for at imødekomme behovet for internationalisering af dansk forskning. Disse initiativer kan karakteriseres som enten rekrutteringsinitiativer som Niels Bohr Professorerne eller samarbejdsinitiativer som Dansk-Kinesiske forskningscentre.

Læs mere om de forskellige virkemidler i menuen til venstre.Nyhedsbrev