Information til universiteterne ved indsendelse af liste over kandidater til Pionercentre

Information til universiteterne ved indsendelse af liste over kandidater til Pionercentre

I overensstemmelse med Udmøntningsmodellen for Pionercenterinitiativet har de samfinansierende fonde sendt et brev dateret 2. december 2019 til de otte danske universiteter, hvormed universiteterne blev inviteret til at identificere potentielle kandidater fra den globale forskningsverden, herunder Danmark. Universiteterne kan nominere hver op til fem kandidater til en såkaldt long-list.

Universiteterne er blevet opfordret til at observer kravene og vurderingskriterierne, som de er beskrevet i Udmøntningsmodellen, herunder kravet om at kandidaten skal have betydelig international erfaring som forskningsleder og være internationalt anerkendt som topforsker inden for sit felt.

Universiteterne kan i denne proces vælge at nominere personer fra en inspirationsliste, som er udarbejdet af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Kandidater skal have accepteret nomineringen, før deres navne indsendes til fondene. Nomineringerne skal ledsages af tilstrækkelige data og dokumentation til at understøtte den følgende evalueringsproces herunder en kort beskrivelse af, hvordan kandidaten opfylder vurderingskriterierne for ledere af et Pionercenter, jf. afsnit 4 om vurderingskriterier i Udmøntningsmodellen.

For de enkelte universiteters foreslåede kandidater er det forventningen, at kandidaten passer ind i institutionens langsigtede strategi for forskning og uddannelse. Dette skal kort skitseres ved nomineringen af kandidaten som en foreløbig vision for Pionercentrets forskningsaktiviteter. Nomineringen skal endvidere indeholde en kortfattet beskrivelse af, hvordan Pionercentrets organisation skal se ud på den nominerende institution såvel som på tværs af/indenfor øvrige samarbejdende institutioner.

Tidsfristen for universiteternes indsendelse af liste over kandidater inklusiv tilhørende data er før 2. marts 2020.

Listen over nominerede kandidater skal sendes til dg@dg.dk med emnefelt “[Universitetets navn] liste over nominerede kandidater til Pionercenterinitiativet”.

Hvert universitet kan indsende én e-mail indeholdende deres nominering af op til fem kandidater. Data om kandidaten skal samles i én pdf per kandidat, se detaljer nedenfor.

 • Flere detaljer om hvilke data, der skal inkluderes ved nominering af kandidater (på engelsk)

  Nomination of university candidates – Pioneer Centres

  Each university may nominate up to 5 candidates. For each candidate the following data and documents are requested:

   

  1. Name, address and other contact details

   

  1. CV (max. 12,000 characters including spaces, including a list of the 10 most relevant scientific articles, to be attached as attachment 1)

   

  1. How does the candidate meet the criteria for appointment of research directors? The statement must respond to the evaluation criteria as stated in the Implementation Model, section 4 (max. 2400 characters including spaces to be attached as attachment 2)

   

  1. What is the candidate’s vision for his/her research idea and how does it fit into the selected strategic priority areas? (max. 2400 characters including spaces to be attached as attachment 3)

   

  1. How does the candidate and vision for the research idea fit into the long-term research and education strategy of the nominating university? (max. 2400 characters including spaces to be attached as attachment 4)

   

  1. Description of the planned organization of the Pioneer Centre within the nominating university as well as across/within any collaborating institutions (max. 2400 characters including spaces to be attached as attachment 5)

   

  Please observe that the amount and length of the requested information must be respected, i.a. due to the principle of equal treatment. Any charts, diagrams or figures are included in the above-mentioned limitations in characters including spaces.