International_forskeruddannelse_i_DK_-_en_model_April_1999