Grafisk figur over transport fra Nilen. Foto UrbNet

09. July 2020