Hvad er et Niels Bohr Professorat

Niels Bohr Professorer

OBS: Det er ikke længere muligt at søge om Niels Bohr Professorater

Med etableringen af DNRF Chair-virkemidlet følger en omprioritering i fondens uddelinger, hvilket betyder, at det fremover ikke længere er muligt at søge om Niels Bohr Professorater. Virkemidlet blev lanceret i 2013, og de nuværende Niels Bohr Professorater løber frem til 2021/2022.

Formål

Formålet med Niels Bohr programmet er at berige danske forskningsmiljøer med førsteklassesforskere fra udlandet. Det gælder fremragende udenlandske forskere, men programmet gør det også muligt for enestående danske forskere, der har valgt en karriere i udlandet, at vende hjem.

Der er afsat i alt 440 millioner kr. til at støtte de i gangværende professorater. Niels Bohr professorerne tilbringer mellem 50 og 100 procent af deres tid ved danske forskningsmiljøer.

Programmet bygger på erfaringerne fra det foregående Niels Bohr Gæsteprofessorprogram samt DG Professorprogrammet, der blev opslået i henholdsvis 2005 og 2006 . Der er foretaget en række ændringer i programmet, som bl.a. betyder øget fleksibilitet omkring, hvordan det enkelte professorat kan organiseres.

Se oversigt over nuværende Niels Bohr professorer her