Evaluering og opfølgning

Evaluering og opfølgning – Centers of Excellence

Centerbevillingen er opbygget af to bevillingsperioder på henholdsvis seks og fire år. Efter fem år midtvejsevalueres centret og efter ni år foretages en slutevaluering.

Der afholdes årlige opfølgningsmøder, og centrene skal indsende årsrapporter.

Opfølgningsmøder

Danmarks Grundforskningsfond ønsker at have en løbende dialog med sine bevillingshavere. Derfor besøger medlemmer af fondens bestyrelse og sekretariat alle centre årligt til et opfølgningsmøde.

Midtvejsevaluering

Det er fondens standardprocedure at gennemføre en midtvejsevaluering efter ca. 5 år af bevillingens løbetid.

Midtvejsevalueringen indledes med, at centrene anmodes om at indsende en selvevaluering af centrets første 5 år og en ansøgning om en 2. bevillingsperiode.

Centret evalueres herefter af tre internationale eksperter inden for centrets fagområde. Panelet sammensættes ved midtvejsevalueringen både ud fra deres ekspertise, og deres erfaring inden for forskningsledelse og organisation.

Bedømmere ved fondens midtvejsevaluering tilsendes centrenes selvevalueringsrapport, 1. bevillingsperiodes forskningsplan og ansøgning om 2. bevillingsperiode samt et udvalg af centrets publikationer. Desuden består midtvejsevalueringen af et besøg på det danske center, et ’site visit’. Bedømmelsespanelet udarbejder efter site visit en fælles rapport.

Materialet, der produceres ifm. midtvejsevalueringen, skal tilvejebringe et overblik over centrets forskningsresultater samt ambitioner for en fremtidig anden bevillingsperiode samt en uvildig ekstern vurdering heraf. Midtvejsevalueringen danner basis for bestyrelsens beslutning om centrets fremtid og en evt. anden bevillingsperiode.

Slutevaluering

Inden anden bevilling for et Center of Excellence udløber, udfører fonden en slutevaluering. Centre der skal slutevalueres har modtaget støtte i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder.