Illustration

DNRF Chair: Professor Jesper Svejstrup

DNRF Chair:

Professor Jesper Svejstrup

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

1. september 2020 - 31. august 2023

Transskription understøtter alt liv. Faktisk er alle cellulære processer reguleret via gen-ekspression. Indtil for nylig blev transskription antaget kun at være reguleret ved initiering, hvorefter produktionen af transskriptet formodedes at vœre monoton. Transskriptforlængelse blev betragtet som cellefysiologisk uinteressant. Jesper Svejstrup har hjulpet med at transformere denne opfattelse ved at vise, at selve den enzymatiske transskriptforlængelse er en kompleks proces, reguleret og udsat for stress, men også at den har kritiske grænseflader med andre cellulære reaktioner samt forbindelser til sygdomme såsom kræft og neurologiske lidelser.

Ikke desto mindre er transskriptsforlængelse og dens grænseflade til grundlæggende biologiske processer såsom mRNA-splejsning, DNA-replikering, rekombination og reparation kun lige begyndt at blive undersøgt på grund af de involverede processers kompleksitet. Først for nylig har vores viden om de enkelte processer således nået et niveau, hvor deres indbyrdes forhold er modne til undersøgelse. Der er mange banebrydende opdagelser at gøre inden for dette spirende felt. Svejstrup-laboratoriet vil undersøge grundlæggende ‘lærebog’-spørgsmål og stræbe efter at udføre forskning med den rette balance mellem højrisiko og gevinst for løbende at optimere chancerne for at gøre banebrydende forskningsopdagelser. For at nå deres mål anvender Svejstrup-laboratoriet nye cellulære og molekylære teknikker, der understøtter en celle-, genom- og proteomomfattende forståelse af transskriptionsassocierede processer. De vil udbygge deres ledende position i brugen af genetiske, cellebiologiske, biokemiske og moderne genomiske teknikker til at opnå en omfattende forståelse af transskription og dens grænseflade med andre molekylære processer i vores celler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev