Professor Rubina Raja, centerleder ved DG-centret UrbNet (Foto: Lars Svankjær)

01. oktober 2018