Center for Stjerne og Planetdannelse (STARPLAN)

Informationer

Centerleder:

Professor Martin Bizzarro

Periode:

2009 - 2019

Ansøgningsrunde:

6. ansøgningsrunde

Værtsinstitution:

Københavns Universitet

Bevilling:

82,4 mio. kr.

Baggrund

Så vidt vides er solsystemet unikt, og kunne i princippet være det eneste planetsystem i universet hvor livet trives. Alene derfor er arbejdet med at rekonstruere solsystemets historie en af de mest fundamentale bestræbelser indenfor naturvidenskaben.

Men den nødvendige ekspertise for at udvikle en samlet model for solsystemets dannelse findes ikke samlet indenfor en enkelt videnskabelig disciplin. Vi kan kun håbe at opnå en dybere forståelse ved at etablere et multidiciplinært forskningsmiljø, hvor de synergetiske vekselvirkninger mellem forskningsområderne kosmokemi, astrofysik og astronomi kan næres.

Forskning

Vores mål er at samle observationer og at danne et teoretisk grundlag der kan bidrage til at kortlægge vort solsystems tidligste historie set i lyset af dets astrofysiske dannelsesmiljø.

Det er målet at nå en forståelse af omstændighederne der førte til dannelsen af de terrestriske planeter i solsystemet, og til bevarelsen af “blå” vandrige planeter som Jorden, hvor livet har trivedes i næsten 4 milliarder år.

Disse resultater skal nås gennem integration af højpræcisions isotop analyser af meteoritter, stjerne udviklingsteori, astrofysiske modeller og astronomiske observationer

Seneste nyheder

Kort Nyt fra August

Læs mere

STARPLAN udvider tidsramme for muligt liv på Mars ved hjælp af meteorit

Læs mere

26 meteoritter fortæller nyt om tidspunktet for Jordens og Månens fødsel

Læs mere