Center for Stjerne og Planetdannelse (STARPLAN)

Informationer

Centerleder:

Professor Martin Bizzarro

Periode:

2009 - 2019

Ansøgningsrunde:

6. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

82,4 mio. kr.

Baggrund

Så vidt vides er solsystemet unikt, og kunne i princippet være det eneste planetsystem i universet hvor livet trives. Alene derfor er arbejdet med at rekonstruere solsystemets historie en af de mest fundamentale bestræbelser indenfor naturvidenskaben.

Men den nødvendige ekspertise for at udvikle en samlet model for solsystemets dannelse findes ikke samlet indenfor en enkelt videnskabelig disciplin. Vi kan kun håbe at opnå en dybere forståelse ved at etablere et multidiciplinært forskningsmiljø, hvor de synergetiske vekselvirkninger mellem forskningsområderne kosmokemi, astrofysik og astronomi kan næres.

Forskning

Vores mål er at samle observationer og at danne et teoretisk grundlag der kan bidrage til at kortlægge vort solsystems tidligste historie set i lyset af dets astrofysiske dannelsesmiljø.

Det er målet at nå en forståelse af omstændighederne der førte til dannelsen af de terrestriske planeter i solsystemet, og til bevarelsen af “blå” vandrige planeter som Jorden, hvor livet har trivedes i næsten 4 milliarder år.

Disse resultater skal nås gennem integration af højpræcisions isotop analyser af meteoritter, stjerne udviklingsteori, astrofysiske modeller og astronomiske observationer

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2018

Højdepunkter 2017

Seneste nyheder

Tre ud af seks nye danske ERC Advanced Gants går til forskere med DG-tilknytning

Læs mere

Syv talentfulde forskere med DG-tilknytning er iblandt dette års Villum Young Investigator

Læs mere

Semper Ardens-bevillinger til seks forskere med tilknytning til DG

Læs mere