Center for Stellar Astrofysik (SAC)

Informationer

Centerleder:

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard

Periode:

01.04.2012 - 30.06.2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

91,7 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Centret studerer stjerner og de planeter, der kredser omkring dem, ud fra observationer og teoretiske modeller.

Omfattende observationer kommer fra NASA’s Kepler-satellit, og yderligere data af høj kvalitet vil blive opnået fra det dansk-ledede SONG-netværk af teleskoper, der er under opbygning. Formålet er at forstå stjernernes og planetsystemernes opbygning og udvikling, samt undersøge vilkårene for muligt liv på planeternes overflade.

Stjernernes egenskaber karakteriseres ud fra observationer af ’stjerneskælv’, dvs. svingninger som detekteres i stjernernes lysstyrke eller bevægelsen af deres overflade. Disse observationer sammenholdes med detaljerede modeller af stjernernes udvikling.

Planetsystemer uden for solsystemet kan studeres ved radialhastighedsmålinger eller den såkaldte transit-teknik, der observerer reduktionen i lyset fra en stjerne når en planet passerer hen forbi den.

Andre observationer kan bruges til at karakterisere planeternes atmosfære. På dette grundlag er det også muligt i laboratoriet at simulere betingelserne for liv på planeterne.

Ud over forskere ved Aarhus Universitet involverer centret 5 internationalt ledende grupper med supplerende ekspertise.

Find videoer fra SAC via YouTube her

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

SAC finder en af verdens varmeste exoplaneter

Læs mere

Kort Nyt fra Oktober

Læs mere

Kort Nyt fra April

Læs mere