Center for Nanostructured Graphene (CNG)

Informationer

Centerleder:

Professor Antti-Pekka Jauho

Periode:

2012 - 2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Danmarks Tekniske Universitet

Bevilling:

90,0 mio. kr

Følg centeret på sociale medier:

Grafen – et to-dimensionalt lag af kulstof atomer i et heksagonalt mønster – har en kombination af enestående egenskaber: grafen leder elektricitet som en god metal, men alligevel er gennemsigtig; grafen er hård som diamant og stærkere end stål, og endeligt, selv små atomer kan ikke trænge igennem den.

Grafen danner en ideel platform for talrige grundforskningsmæssige undersøgelser. Udover den basale videnskabelige interesse, har disse egenskaber et enormt potentiale for fremtidige anvendelser, f. eks. i nanoelektronik, ultrasensitive sensorer, kvanteinformationsteknologi, optik og nanobioteknologi.

For at kunne drage fuldt udbytte af disse ideer er det nødvendigt at nanostrukturere grafen, f. eks. ved at fabrikere regelmæssige nanoskala perforeringer i grafen. Med hjælp af disse strukturer kan man opnå en bedre kontrol over både elektrisk og termisk strøm, samt de optiske og kemiske egenskaber.

CNGs formål er bringe disse teoretiske betragtninger til virkelighed: vi agter at fabrikere disse strukturer, analysere deres egenskaber med forskellige eksperimentale teknikker, og med en detaljeret teoretisk modellering opnå en grundig fysisk forståelse af de fabrikerede strukturers opførsel.

Centrets langsigtede perspektiv er at skabe en ny generation af komponenter, hvis virkemåde er baseret på avanceret grafenteknologi. Samtidigt uddannes en ny generation af forskere og ingeniører, som forstår dette tværfaglige forskningsområde til bunds, og kan bidrage til at grafen kommer til at gavne vores fremtidige samfund. Vi går med drømme om revolutionære anvendelser såsom paralleliseret DNA-sekventering eller implementering af qubits i et faststofsystem.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Kort Nyt fra Juni

Læs mere

CNG-forskere viser hvordan elektriske felter kan bruges til at kontrollere kemisk bindingsstyrke

Læs mere

Tre forskere med tilknytning til DG modtager hver en Villum Investigator bevilling

Læs mere