Center for Medieval Literature (CML)

Informationer

Centerleder:

Professor Lars Boje Mortensen

Periode:

2012 - 2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

60,0 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Ambitionen med CML er at lægge et teoretisk fundament for forståelsen af Europas litterære arv fra middelalderen.

Middelalderens tekster studeres og præsenteres i stort omfang stadig inden for de rammer nationalromantikken lagde i 1800-tallet, opsplittet i forskningsdiscipliner og teoretiske positioner, som marginaliserer fælles europæiske træk og teksttyper, som ikke tilfredsstiller et moderne litteraturbegreb.

Metodisk set vil CML konsekvent fremme sammenligningen mellem litteraturer i hele Europa – herunder tekster på de store over-nationale ”hellige” skriftsprog, latin, græsk, arabisk og hebraisk.

Ved at vægte sammenligning og teoriudvikling vil CML udfordre moderne litteraturteorier som ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til tekstproduktion og -forståelse før trykkekunsten. Derudover vil CML sætte teksternes sociale univers – snarere end bare deres politiske eller nationale – i fokus gennem koordineret tværfaglig forskning.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

DG-publikation stiller skarpt på grundforskningens samfundsnytte i nyt perspektiv

Læs mere

Kort Nyt fra Maj

Læs mere

Kort Nyt fra Marts

Læs mere