Center for Medieval Literature (CML)

Informationer

Centerleder:

Professor Lars Boje Mortensen

Periode:

2012 - 2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

60,0 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Ambitionen med CML er at lægge et teoretisk fundament for forståelsen af Europas litterære arv fra middelalderen.

Middelalderens tekster studeres og præsenteres i stort omfang stadig inden for de rammer nationalromantikken lagde i 1800-tallet, opsplittet i forskningsdiscipliner og teoretiske positioner, som marginaliserer fælles europæiske træk og teksttyper, som ikke tilfredsstiller et moderne litteraturbegreb.

Metodisk set vil CML konsekvent fremme sammenligningen mellem litteraturer i hele Europa – herunder tekster på de store over-nationale ”hellige” skriftsprog, latin, græsk, arabisk og hebraisk.

Ved at vægte sammenligning og teoriudvikling vil CML udfordre moderne litteraturteorier som ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til tekstproduktion og -forståelse før trykkekunsten. Derudover vil CML sætte teksternes sociale univers – snarere end bare deres politiske eller nationale – i fokus gennem koordineret tværfaglig forskning.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Kort Nyt fra Maj

Læs mere

Kort Nyt fra Marts

Læs mere

Kort Nyt fra Februar

Læs mere