Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC)

Informationer

Centerleder:

Professor Carsten Rahbek

Periode:

2010 - 2019

Ansøgningsrunde:

6. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

111,0 mio. kr

Følg centeret på sociale medier:

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima søger at afdække, beskrive og forklare temporale og rumlige mønstre i den biologiske variation. Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamentale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.

Centrets forskning

  • Hvordan den rumlige stor-skala fordeling af biologisk diversitet på jorden kan forklares ud fra principperne i evolution, økologi og historiske tilfældigheder
  • Hvordan evolutionære og økografiske principper, data og viden kan bruges til at udvikle robust, videnskabsbaserede strategier for forvaltning af biologisk diversitet i dag og i fremtiden
  • Hvordan påvirker klimaet som hovedfaktor distributionen af liv på jorden i fortiden, i dag og i fremtiden (givet arealanvendelse og klimaændringer)
  • Hvordan artsspecifikke højkvalitetsdata og viden om evolution, naturhistorie og artsbiologi kan forbedre vores dybgående forståelse af livet og organismers virke på jorden

Seneste nyheder

CMEC tager del i at udvikle standarder for vurderingen af forskningsmodeller indenfor biodiversitet

Læs mere

Kort Nyt fra November

Læs mere

Kort Nyt fra September

Læs mere