Center for Kvanteelektronik (QDev)

Informationer

Centerleder:

Professor Charles M. Marcus

Periode:

01.06.2012 -31.08.2023

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

111,7 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Centret for Kvanteelektronik studerer metoder til fremstille, kontrollere, måle, og beskytte kvantekohærens og “entanglement” i faststoffysiske komponenter.

Udviklingen indenfor miniaturiseringen af moderne elektronik har ført til, at milliarder af transistorer kan fremstilles på en enkelt chip. I en kvantemekanisk version af dette kan delelementerne blive ”sammenfiltret” (”entangled” på engelsk), hvilket kan opfattes som et helt nyt princip for beregningsalgoritmer, som ikke er muligt i klassiske computere.

Det fuldstændige potentiale for sådant et system til at kommunikere, udføre beregninger, eller simulere andre fysiske eller kemiske systemer er ukendt, men fra kendte eksempler, hvor entanglement [er en nødvendig resurse] udnyttes, kan man forvente at kvantecomputersystemer udviser overraskende og fundamentalt anderledes fænomener, som reflekterer, at et meget stort antal af tilstande er aktive samtidigt.

Når entanglement en gang er kommet under menneskets kontrol og kan bruges som en resurse, kan det potentielt revolutionere vores måde at kommunikere, behandle information, og simulere fysiske og biomolekylære systemer på.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018