Center for Internationale Domstole (iCourts)

Informationer

Centerleder:

Professor Mikael Rask Madsen

Periode:

2012 - 2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

70,0 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

iCourts udforsker den udvikling af internationale domstole, der er sket over de sidste årtier, hvor ikke alene antallet af internationale domstole er steget markant, men også deres rolle i reguleringen af en lang række helt centrale samfundsforhold.

Internationale domstole er i tiltagende grad afgørende instanser i forhold til politik og retsområder, der før var nationalstatens helt suveræne domæne:

økonomi som nu mere og mere influeres af international handelsret, frihed der nu i mange lande primært defineres gennem internationale menneskerettigheder og straf gennem en begyndende international strafferet.

Det er centrets grundlæggende antagelse, at dette har væsentlige konsekvenser for både jura og politik, da det ikke alene påvirker både den retlige udvikling, men også den demokratiske forankring af retten.

Centeret undersøger begge forhold gennem en række interdisciplinære forskningsprojekter omkring baggrunden for og konsekvenserne af fremkomsten af det internationale domstolsvæsen.

 

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Henrik Palmer Olsen fra iCourts står i spidsen for et nyt treårigt juridisk tech-projekt

Læs mere

Mikael Rask Madsen modtager Carlsbergfondet’s Forskningspris 2019

Læs mere

DFF’s Sapere Aude-bevillinger til fire forskere med DG-tilknytning

Læs mere