Center for Glykom Analyse (CCG)

Informationer

Centerleder:

Professor Henrik Clausen

Periode:

2012 - 2021

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

103,3 mio. kr.

På Copenhagen Center for Glycomics (CCG) forsker vi i sukkerkæder – komplekse kulhydrater – som findes overalt på overfladen af vores proteiner og celler.

Samlet kaldes komplekse kulhydrater glykomet og benævnes ofte som livets tredje sprog efter genomet og proteomet. Fejl i glykomet er en væsentlig årsag til arvelige sygdomme. Glykomet produceres af over 200 enzymer og mutationer i deres gener leder til fejl i glykomet.

Centret udforsker og kortlægger disse gener med nye enzymatiske teknologier til at tænde og slukke for generne og identificere årsager til sygdom.

Komplekse kulhydrater er essentielle for fundamentale cellulære processer såsom vækst, kommunikation og specialisering, og ændringer i glykomet er medvirkende ved udvikling af eksempelvis metaboliske sygdomme og kræft.

Vi udvikler nye metoder til at opdage genmutationer og de ændringer disse påfører glykomet og cellulære processer. Karakterisering og forståelse for glykomet forventes at føre til nye diagnostiske værktøjer og mere målrettede lægemidler og vacciner.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

CCG opdager landskab af sukker-molekyler til gavn for lægemiddeludvikling

Læs mere

CCG udvikler ny metode til kortlægning af vigtig sukkerart

Læs mere

Kort Nyt fra Februar

Læs mere