Center for Glykom Analyse (CCG)

Informationer

Centerleder:

Professor Henrik Clausen

Periode:

2012 - 2021

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

103,3 mio. kr.

På Copenhagen Center for Glycomics (CCG) forsker vi i sukkerkæder – komplekse kulhydrater – som findes overalt på overfladen af vores proteiner og celler.

Samlet kaldes komplekse kulhydrater glykomet og benævnes ofte som livets tredje sprog efter genomet og proteomet. Fejl i glykomet er en væsentlig årsag til arvelige sygdomme. Glykomet produceres af over 200 enzymer og mutationer i deres gener leder til fejl i glykomet.

Centret udforsker og kortlægger disse gener med nye enzymatiske teknologier til at tænde og slukke for generne og identificere årsager til sygdom.

Komplekse kulhydrater er essentielle for fundamentale cellulære processer såsom vækst, kommunikation og specialisering, og ændringer i glykomet er medvirkende ved udvikling af eksempelvis metaboliske sygdomme og kræft.

Vi udvikler nye metoder til at opdage genmutationer og de ændringer disse påfører glykomet og cellulære processer. Karakterisering og forståelse for glykomet forventes at føre til nye diagnostiske værktøjer og mere målrettede lægemidler og vacciner.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2018

Højdepunkter 2017

Seneste nyheder

I rotteforsøg spiller sukkerstof vigtig rolle for blodtrykket - resultatet kan måske føre til nye lægemidler

Læs mere

Ny sukkerstruktur udviklet af CCG kan føre til bedre behandling af sjældne stofskiftesygdomme

Læs mere

Syv talentfulde forskere med DG-tilknytning er iblandt dette års Villum Young Investigator

Læs mere