Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo)

Informationer

Centerleder:

Professor Barbara Ann Halkier

Periode:

2012 - 2022

Ansøgningsrunde:

7. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

81,7 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Centret undersøger de dynamiske processer, der foregår på molekylært niveau i flercellede organismer, for at afdække universelle principper bag processerne.

Centrale biologiske spørgsmål for DynaMo er

  • at forstå, hvordan en celles komponenter med høj grad af koordinering og præcision samles i makromolekylære komplekser, der varetager specifikke biologiske opgaver, f.eks. RNA- og metabolit-medieret regulering.
  • at forstå, hvordan de enkelte komponenter i en celle er i stand til ’at læse’ i organismens vejviser og finde vej til deres destinationssted.

Planten Arabidopsis thaliana (gåsemad) og dens forsvarsstoffer glucosinolater bruges som modelsystem. Med et væld af molekylære og bioinformatiske værktøjer er denne plante en unik modelorganisme inden for systembiologien.

Ultimativt ønsker centret at skabe banebrydende ny viden om, hvordan flercellede organismer omsætter ydre og indre signaler til et specifikt respons.

Se videoer fra DynaMo her

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Kort Nyt fra November

Læs mere

Nyt studie fra DynaMo forklarer tomaters sødme

Læs mere

Tre forskere med tilknytning til DG modtager hver en Villum Investigator bevilling

Læs mere