Liste over alle fondens Centers of Excellence

Centre oprettet i 2018

Center for Macroscopic Quantum States (BigQ)
Centerleder: Ulrik Lund Andersen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Centre oprettet i 2017

Center for Privacy Studies (PRIVACY)
Centerleder: Mette Birkedal Bruun
Placering: Københavns Universitet

Center for Economic Behavior and Inequality
Centerleder: Claus Thustrup Kreiner
Placering: Københavns Universitet

Center for Proteins in Memory (PROMEMO)
Centerleder: Anders Nykjær
Placering: Aarhus Universitet

Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI)
Centerleder: Claus Thustrup Kreiner
Placering: Københavns Universitet

Center for Cellular Signal Patterns (CellPat)
Centerleder: Jørgen Kjems
Placering: Aarhus Universitet

Center for Elektromikrobiologi (CEM)
Centerleder: Lars Peter Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Microbal Secondary Metabolites (CeMiSt)
Centerleder: Lone Gram
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Funtional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS)
Centerleder: Susanne Mandrup
Placering: Syddansk Universitet

Centre oprettet i 2015

Center for Præcisionsmedicinering af Smitsomme Komplikationer til Immundefekter (PERSIMUNE)
Centerleder: Jens Lundgren
Placering: Rigshospitalet

Center for Autofagi, Recirkulering og Sygdom (CARD)
Centerleder: Marja Jäättelä
Placering: Kræftens Bekæmpelse

Center for Hyperpolarisering i Magnetisk Resonans (HYPERMAG)
Centerleder: Jan Henrik Ardenkjær-Larsen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Silicium Fotonik til Optisk Kommunikation (SPOC)
Centerleder: Leif Katsuo Oxenløwe
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Intelligent Drug Delivery og Nanomekaniske Sensorer (IDUN)
Centerleder: Anja Boisen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Neuroplasticitet og Smerte (CNAP)
Centerleder: Thomas Graven-Nielsen
Placering: Aalborg Universitet

Center for Bakteriel Stressrespons og Persistens (BASP)
Centerleder: Kenn Gerdes
Placering: Københavns Universitet

Center for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet)
Centerleder: Rubina Raja
Placering: Aarhus Universitet

Center for Kuldioxidaktivering (CADIAC)
Centerleder: Troels Skrydstrup
Placering: Aarhus Universitet

Center for Musik i Hjernen (MIB)
Centerleder: Peter Vuust
Placering: Aarhus Universitet

Center for Stamcelledynamik (STEMPHYS)
Centerleder: Lene Broeng Oddershede
Placering: Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Center for Chromosome Stability (CCS)
Centerleder: Ian D. Hickson
Placering: Københavns Universitet

Centre oprettet i 2011/2012

Center for Permafrost Dynamics in Greenland (CENPERM)
Centerleder: Bo Elberling
Placering: Københavns Universitet

Center for Kvanteelektronik (QDev)
Centerleder: Charles Marcus
Placering: Københavns Universitet

Center for Finansielle Friktioner (FRIC)
Centerleder: David Lando
Placering: Copenhagen Business School

Center for Nanostructured Graphene (CNG)
Centerleder: Antti-Pekka Jauho
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Internationale Domstole (iCourts)
Centerleder: Mikael Rask Madsen
Placering: Københavns Universitet

Center for Stellar Astrofysik (SAC)
Centerleder: Jørgen Christensen-Dalsgaard
Placering: Aarhus Universitet

Center for Glykom Analyse (CCG)
Centerleder: Henrik Clausen
Placering: Københavns Universitet

Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA)
Centerleder: Christine Stabell-Benn
Placering: Statens Serum Institut

Center for Medieval Literature (CML)
Centerleder: Lars Boje Mortensen
Placering: Syddansk Universitet

Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner (DynaMo)
Centerleder: Barbara Ann Halkier
Placering: Københavns Universitet

Center for Geomikrobiologi
Centerleder: Bo Barker
Placering: Aarhus Universitet

Centre oprettet i 2009/2010

Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (Con Amore)
Centerleder: Dorthe Berntsen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Particle Physics Phenomenology & Origin Mass, CP3 Origins
Centerleder: Francesco Sannino
Placering: Universitet of Southern Denmark

Center for Particle Physics (DISCOVERY)
Centerleder: Peter Hansen
Placering: Københavns Universitet

Center for Symmetri og Deformation (SYM)
Centerleder: Jesper Grodal
Placering: Københavns Universitet

Center for Materialekrystallografi (CMC)
Centerleder: Bo Brummerstedt Iversen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Geogenetik (AGE)
Centerleder: Eske Willerslev
Placering: Københavns Universitet

Center for Kvantegeometri af Modulirum (QGM)
Centerleder: Jørgen Ellegaard Andersen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC)
Centerleder: Carsten Rahbek
Placering: Københavns Universitet

Center for Stjerne- og Planetdannelse (STARPLAN)
Centerleder: Martin Bizzarro
Placering: Københavns Universitet

Centre oprettet i 2007

Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES)
Centerleder: Niels Haldrup
Placering: Aarhus Universitet

Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB)
Centerleder: Jens Stougaard
Placering: Aarhus Universitet

Center for Komparativ Genomforskning
Centerleder: Rasmus Nielsen
Placering: Københavns Universitet

Center for DNA Nanoteknologi (CDNA)
Centerleder: Kurt Vesterager Gothelf
Placering: Aarhus Universitet

Center for Epigenetik
Centerleder: Kristian Helin
Placering: Københavns Universitet

Center for Is og Klima
Centerleder: Dorthe Dahl-Jensen
Placering: Københavns Universitet

Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO)
Centerleder: Lars Arge
Placering: Aarhus Universitet

Center for Membranpumper i Celler og Sygdom Center (PUMPKIN)
Centerleder: Poul Nissen
Placering: Aarhus Universitet

Centre oprettet i 2005

Nordiske Center for Jordens Udvikling (NordCEE)
Centerleder: Don Canfield
Placering: Syddansk Universitet

Center for Individuel Nanopartikel Funktionalitet (CINF)
Centerleder: Ib Chorkendorff
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Inflammation og Metabolisme (CIM)
Centerleder: Bente Klarlund Pedersen
Placering: Rigshospitalet

Center for Genotoksisk Stress (GENOTOXIC)
Centerleder: Jiri Lukas
Placering: Kræftens Bekæmpelse

Center for Social Evolution (CSE)
Centerleder: Jacobus J. Boomsma
Placering: Københavns Universitet

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme
Centerleder: Torben Heick Jensen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (inSPIN)
Centerleder: Niels Chr. Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)
Centerleder: Peter R. Ogilby
Placering: Aarhus Universitet

Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid)
Centerleder: Jeppe Dyre
Placering: Roskilde Universitet

Center for Kosmologi (DARK)
Centerleder: Jens Hjorth
Placering: Københavns Universitet

Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (LANCHART)
Centerleder: Frans Gregersen
Placering: Københavns Universitet

Center for Tekstil Forskning (CTR)
Centerleder: Marie-Louise Nosch
Placering: Københavns Universitet

Center for Modeller af Liv (CMOL)
Centerleder: Kim Sneppen
Placering: Københavns Universitet

Center for Hjertearytmi (DARC)
Centerleder: Søren-Peter Olesen
Placering: Københavns Universitet

Center for Bæredygtig og Grøn Kemi (CSG)
Centerleder: Claus Hviid Christensen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Centre for Molecular Movies (CMM)
Centerleder: Martin Meedom Nielsen
Placering: Københavns Universitet

Centre oprettet i 2002

Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer
Centerleder: Nils Holger Petersen
Placering: Københavns Universitet

Center for Sortehavsstudier (PONTOS)
Centerleder: Pia Bilde Guldager
Placering: Aarhus Universitet

Center for Subjektivitetsforskning (CfS)
Centerleder: Dan Zahavi
Placering: Københavns Universitet

Centre oprettet i 2001

Center for Metal Strukturer i 4 Dimensioner (M4D)
Centerleder: Henning Friis Poulsen
Placering: Risø – Danmarks Tekniske Universitet

Nukleinsyrecentret (NAC)
Centerleder: Jesper Wengel
Placering: Syddansk Universitet

Center for Anvendt Mikroøkonometri (CAM)
Centerleder: Martin Browning
Placering: Københavns Universitet

Center for Biomembran Fysik (MEMPHYS)
Centerleder: Ole G. Mouritsen
Placernig: Syddansk Universitet

Center for Kvanteoptik (QUANTOP)
Centerleder: Eugene S. Polzik
Placering: Københavns Universitet

Vand og Salt Center (V&S)
Centerleder: Søren Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Kvanteprotein (QuP)
Centerleder: Henrik Bohr
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN)
Centerledere: Albert Gjedde/Leif Østergaard
Placering: Aarhus Universitet

Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning (WJC)
Centerleder: Niels Tommerup
Placering: Københavns Universitet

Centre oprettet i 1997/1998

Center for Fastfase Organisk Kombinatorisk Kemi (SPOCC)
Centerleder: Morten Meldal
Placering: Carlsberg Laboratorierne

Center for Katalyse
Centerleder: Karl Anker Jørgensen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Plantemikrobe Symbiose
Centerleder: Henriette Giese
Placering: RISØ

Demografisk Forskningscenter
Centerleder: Hans Chr. Johansen
Placering: Syddansk Universitet Odense

Center for Jordens Klima og Biokemiske Kredsløb (DCESS)
Centerleder: Gary Shaffer
Placering: Københavns Universitet

Center for Matematik, Fysik og Stokastik (MaPhySto)
Centerleder: Ole E. Barndorff-Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Molekylær Plantefysiologi (PlaCe)
Centerleder: Birger Lindberg Møller
Placering: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Center for Eksperimentel Bioinformatik (CEBI)
Centerleder: Matthias Mann
Placering: Syddansk Universitet Odense

Center for Menneske-Maskine Interaktion
Centerleder: Annelise Mark Pejtersen
Placering: RISØ

Centre oprettet i 1993/1994

Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC)
Centerleder: Niels Jørgen Cappelørn
Placering: Københavns Universitet

Center for Epidemiologisk Grundforskning (DESC)
Centerleder: Jørn Olsen
Placering: Statens Serum Institut

Center for Arbejdsmarkeds- og Sociale Analyser (CLS)
Centerleder: Niels Westergaard Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Teoretisk Astrofysik Center (TAC)
Centerleder: Igor Novikov
Placering: Københavns Universitet

Center for Atomfysik (ACAP)
Centerleder: Jens Ulrik Andersen
Placering: Aarhus Universitet

Center for Materialefysik på Atomart Niveau (CAMP)
Centerleder: Jens Kehlet Nørskov
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Teoretisk Datalogi (BRICS)
Centerleder: Mogens Nielsen
Placering: Aarhus Universitet

Internationalt Center for Numerisk Hydrodynamik (ICCH)
Centerleder: Per Madsen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Dansk Center for Telemåling (DCRS)
Centerleder: Søren Nørvang Madsen
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Dansk Lithosfærecenter (DLC)
Centerleder: Hans Christian Larsen
Placering: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Center for Eksperimentel Parasitologi (CEP)
Centerleder: K. Darwin Murrell
Placering: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Center for Biologisk Sekvensanalyse (CBS)
Centerleder: Søren Brunak
Placering: Danmarks Tekniske Universitet

Center for Biomolekylær Genkendelse
Centerleder: Peter E. Nielsen
Placering: Københavns Universitet

Center for Muskelforskning (CMRC)
Centerleder: Bengt Saltin
Placering: Rigshospitalet

Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI)
Centerleder: Thomas Sinkjær
Placering: Aalborg Universitet

Center for Lydkommunikation (CfL)
Centerleder: Axel Michelsen
Placering: Syddansk Universitet Odense

Center for Krystallografiske Undersøgelser (CCS)
Centerleder: Sine Larsen
Placering: Københavns Universitet

Center for Enzymforskning
Centerleder: Kaj Frank Jensen
Placering: Københavns Universitet

Center for Genregulation og Plasticitet i det Neuroendokrine Netværk
Centerleder: Lars-Inge Larsson
Placering: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Center for Semiotisk Forskning
Centerleder: Per Aage Brandt
Placering: Aarhus Universitet

Polis Centeret (CPC)
Centerleder: Mogens Herman Hansen
Placering: Københavns Universitet

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter
Centerleder: Søren H. Andersen
Placering: Nationalmuseet

Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU)
Centerleder: Peter Birch Sørensen
Placering: Københavns UniversitetNyhedsbrev