Nye ansøgninger – Centers of Excellence

Ansøgningsfasen for nye Centers of Excellence (CoE) er to-faset og består af 1) interessetilkendegivelser, der alene behandles af bestyrelsen og 2) fulde ansøgninger, der sendes til ekstern bedømmelse (peer review) hos en række udenlandske eksperter forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.

Internationale eksperter

Fonden sender den fulde ansøgning til forskningsfaglig bedømmelse hos tre internationale eksperter inden for ansøgningens fagområde(r). Bedømmerne skal være egentlige ’peers’ og altså som minimum nyde samme internationale anseelse som ansøger.

Ansøgere må indsende forslag på tre eksperter, hvoraf en vil kunne indgå bedømmelsespanelet. De øvrige to bedømmere vælges efter rådgivning fra eksterne kilder. Fonden kan også selv bringe forslag til bedømmere i spil.

Bedømmerne bliver hverken anmodet om at give karakterer eller rangordne ansøgninger. Som hovedregel er der intet overlap mellem bedømmere, der bruges i den samme ansøgningsrunde.

Fonden anvender en meget åben og gennemsigtig proces, hvor både ansøger og bedømmer er bekendt med hinandens identitet. Ansøger har lejlighed til at kommentere på det foreslåede bedømmelsespanels sammensætning før ansøgningerne udsendes til bedømmelse og har ligeledes lejlighed til at kommentere bedømmelsesrapporterne forud for bestyrelsens endelige stillingtagen.

Vurderingskriterier

Hver bedømmer anmodes om at indsende en bedømmelsesrapport på 3-5 sider i overensstemmelse med et sæt ‘Terms of Reference’.

Den forskningsmæssige kvalitet er det overordnede og helt afgørende kriterium ved vurdering af ansøgninger om nye Centers of Excellence. Ansøgninger skal præsentere ideer om ambitiøs og nyskabende forskning med potentiale til at kunne føre til egentlige banebrydende resultater.

Fonden vil særligt lægge vægt på følgende dimensioner:

  • at forskningsideen er ambitiøs og nyskabende og har potentiale til at føre til egentlige banebrydende resultater
  • at centerlederen nyder international anerkendelse inden for sit felt og besidder lederevner
  • at centret omfatter den rette personkreds og kompetencer på et højt videnskabeligt niveau, der vil gøre det muligt at skabe et kreativt og dynamisk internationalt forskningsmiljø, der vil udgøre optimale rammer for forskeruddannelse og yngre forskere.
  • at det foreslåede centers sigte, struktur og/eller størrelse muliggør forskning, der kun vanskeligt lader sig gøre gennemføre inden for andre bevillingsmodeller

Praktisk information

Hvis du endeligt skal bedømme en ansøgning til et CoE, vil den fulde ansøgning bestående af ca. 15 sider plus bilag blive fremsendt via email, almindelig post eller begge alt efter dine præferencer.

Det er vigtigt, at fonden modtager din fulde fødselsdag (Danske skattemyndigheder) og fyldestgørende information om din bank i form af banknavn og adresse, IBAN kontonr. Og BIC/SWIFT adresse.

Kontakt seniorkonsulent Johanne Juhl for mere information om bedømmelse af Centers of ExcellenceNyhedsbrev