Midtvejsevaluering – Centers of Excellence

Det er fondens standardprocedure at gennemføre en midtvejsevaluering forinden en centerbevillings udløb. Midtvejsevalueringen skal tilvejebringe et overblik over centrets forskningsresultater samt ambitioner for en fremtidig anden bevillingsperiode til gavn for fondens bestyrelse, de involverede forskere samt de berørte institutioner. Midtvejsevalueringen udgør derved en del af beslutningsgrundlaget i forhold til bestyrelsens vedtagelse om centrets fremtid og en evt. anden bevillingsperiode.

Centret evalueres af tre internationale eksperter inden for centrets fagområde. Panelet sammensættes ved midtvejsevalueringen både ud fra deres ekspertise, men der er lige såvel vigtigt, at bedømmeren har erfaring inden for forskningsledelse og organisation.

Læs mere om fondens Centers of Excellence

Evalueringsmateriale og ’site visit’

Bedømmere ved fondens midtvejsevaluering tilsendes evalueringsmateriale bestående af en selvevalueringsrapport, en forskningsplan og ansøgning om 2. bevilling og et udvalg af centrets publikationer. Desuden består midtvejsevalueringen af et besøg på det danske center.

Der skal udarbejdes en fælles rapport af bedømmelsespanelet under opholdet i Danmark (en dag med besøg på center og en dag, hvor rapport udarbejdes i fællesskab mellem bedømmere).

Fondens dækker alle udgifter i forbindelse med besøget i Danmark.

Kontakt forskningskonsulent Johanne Juhl for mere information om den kommende midtvejsevalueringNyhedsbrev