Overordnede principper

“Det er vigtigt at sikre en stor grad af kvalitet og legitimitet i bedømmelses- og udvælgelsesprocedurerne, og fonden arbejder løbende på at sikre de bedste processer”

Kvalitativ tilgang

Fondens bedømmelses- og evalueringsprocesser er kendetegnet ved en kvalitativ tilgang, hvor fonden benytter fagfællebedømmelser, individuelle paneler og en høj grad af transparens. I daglig tale henvises til modellen som en ’Double-open peer review process’ hvor identiteten af både ansøger og bedømmer er kendt af begge parter.

Bedømmelserne er ikke anonyme

Ifølge dansk lovgivning er bedømmelserne ikke anonyme. Ansøgeren vil blive orienteret om de enkelte trin gennem hele processen, og han/hun vil blive bedt om at kommentere på sammensætningen af bedømmerpanel. Ligeledes gives ansøger mulighed for at kommentere på bedømmelsesrapporterne forinden bestyrelsen træffer den endelige beslutning vedr. bevilling.

Det er ofte en udfordring at sammensætte et bedømmelsespanel af høj international standard. Fonden finder, at det er afgørende for processen, at bedømmelsespaneler sammensættes, så de rummer de relevante kompetencer, og prioriterer derfor opgaven med at identificere bedømmere og sammensætte bedømmelsespaneler meget højt – også selv om det er en tidskrævende proces..

Habilitetskrav

For at sikre, at bestyrelsens afgørelser ikke påvirkes af uvedkommende hensyn, eller kan være under mistanke herfor, må en bedømmer ikke vurderes inhabil eller i risiko for at kunne have en interessekonflikt i forhold til den enkelte bedømmelse.

Fonden tager udgangspunkt i de almindelige habilitetsregler jf. forvaltningsloven, der vedrører eksempelvis nære familieforhold/venskaber, tidligere eller nuværende samarbejdspartnere, fælles publicering eller lignende inden for de sidste 5 år etc.

Habilitetskravene er begrundet i ønsket om sagligt rigtige afgørelser, men også i offentlighedens tillid.Nyhedsbrev