Evaluering og opfølgning

Centerbevillingen er opbygget af to bevillingsperioder på henholdsvis seks og fire år. Efter fem år midtvejsevalueres centret og efter ni år foretages en slutevaluering.

Der afholdes årlige opfølgningsmøder, og centrene skal indsende årsrapporter.

Midtvejsevaluering

Efter ca. fem år gennemføres en midtvejsevaluering, hvor centrene anmodes om at indsende en selvevaluering og en ansøgning om en 2. bevillingsperiode. Et internationalt bedømmelsespanel evaluerer centret, og processen indebærer et site visit.

Læs mere om midtvejsevaluering

Slutevaluering

Efter ni år gennemføres en slutevaluering.

Læs mere om slutevaluering

Opfølgningsmøder

Fonden følger de enkelte centres udvikling med stor interesse og tager på årlige opfølgningsmøder ved hvert center. Den tætte kontakt gør det muligt at følge centrenes resultater og give gode råd eller gribe tidligt ind, hvis noget går skævt. Samtidig giver opfølgningsmøderne god indsigt i selve centervirkemidlets fleksibilitet og muligheder.

Årsrapporter

Med henblik på en systematisk indsamling af viden om de enkelte centres udvikling og virkemidlet som sådan, anmodes centrene om årligt at indsende en årsrapport. Denne skal dels bestå af en tekstdel og dels af en bilagsdel, hvor der rapporteres i forhold til en række indikatorer som samarbejdsrelationer, publikationer, spredning og anvendelse af centrets resultater, ekstern finansiering mv.

Den faglige årsberetning er et instrument, der på den ene side understøtter fondens bestyrelse i at følge udviklingen og de forskningsmæssige resultater for de enkelte centre. På den anden side kan den anvendes som et internt styringsværktøj til at gøre status over det forgangne år og opstille milepæle og målsætninger for det kommende.Nyhedsbrev