Etablering af nye centre

Når bestyrelsen har truffet afgørelse om hvilke ansøgninger, der kan imødekommes, indledes kontraktforhandlinger med værtsinstitution vedr. medfinansiering, lokaler og planer for indlejring af centeraktiviteter i forbindelse med bevillingens ophør. Først når kontrakten er underskrevet, kan bevillingen realiseres.

Der afholdes en officiel centerindvielse, når kontrakten er på plads, og centret så småt er i gang.Nyhedsbrev